Det är vi

Företaget startades av Hermann Leggedör med utbildning som lantbrukare och agronom i Tyskland. I augusti 2016 gick hustrun Beate Leggedör med samma utbildning in i företaget.

Vi är bosatta i Arby, Södermöre, två mil söder om Kalmar och har två barn.

 

rådgivare

Foto: http://livibild.se

Beate är utbildad mark-växtagronom och har som ung jobbat med praktiskt lantbruk på olika mjölk- och grisgårdar i Tyskland. Därefter har jag arbetat med skördemätningar och jordbruksstatistik, var VD för en regional lantbrukarförening och rådgivare för ekologiskt lantbruk i sydvästra Tyskland. I Sverige har jag i tio år varit anställd på Hushållningssällskapet i Kalmar som miljörådgivare med inriktning på tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningar inom djurhållning, vattenkraft och biogas, har arbetat med Greppa Näringen samt gödselseparering och haft ett uppdrag vid ett biogasprojekt i Polen.

 

Hermann har erfarenhet med arbete i praktiskt lantbruk med växtodling, djur, grönsaker och frukt.

Porträt Hermann Leggedör Arby Agri-kultur

Foto: http://livibild.se

De första åren, efter att vi kom till Sverige 1998, arbetade jag på och i samarbete med Solmarka Gård, mjölkade kor, odlade och sålde ekologiska grönsaker på torget, plus bakade det härliga Delikatess – Knäckebrödet på Solmarka Bageri i vår by. 2002 följde tiden som KRAV-kontrollant i Småland dessutom kontrollerade jag enskilda biodynamiska gårdar. Det tillkom en projektansökan i uppdrag av LRF Sydost, för landsbygdsmedel till Bondens egen Marknad i Växjö.

2003 började jag som växtodlings-/ekorådgivare på Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge. Uppdrag inom landsbygdsutveckling och marknadsföring för småskalig livsmedelsproduktion tillkom. Stor fokus kom att ligga på ekologiskt lantbruk. Mitt modersmål ger mig bra tillgång till (lantbruks-) verkligheten i Tyskland och Schweiz.

Bredvid odlingsfrågor har jag tidigare arbetat mycket med marknads-/livsmedelsfrågor för ekologiska och andra lantbrukare i Tyskland, med bl.a. förhandling av spannmålspris och kontrakt med handelspartner. Jag arbetar gärna i nätverk med andra människor, organisationer, rådgivare och myndigheter, som t.ex. Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Jag har också goda erfarenheter av projektarbeten, utbildningar, fältdagar och studieresor (modersmål tyska) i och utanför Sverige. 2012 blev jag tilldelad årets ”Växtodlarpriset” av Södra Kalmar Läns Lantmannaklubb. Att samarbeta med (ekologiska) bönder är både givande och utmanande.

Du som vill samarbeta med oss, får tillgång till ett rikt nätverk, erfarenhet, kompetens och engagemang.