Välkommen

Välkommen!

Agri-kultur i Småland är ett företag med huvudinriktning på lantbruks- och landsbygdsrådgivning. Företaget grundades 2013 av Hermann, som har femton års erfarenhet av växtodlingsrådgivning inom ekologiskt lantbruk i Sverige. Dessutom har Hermann arbetat med omläggning samt marknadsfrågor och har i övrigt en bred inriktning.

Sedan mitten augusti 2016 är Beate med i företaget som tidigare också var eko-rådgivare men har de senaste tolv åren arbetat med miljöfrågor i lantbruket, bland annat Miljökonsekvensbeskrivningar, hjälp med egenkontroll och miljörapporter samt gödselseparering.

Välkommen med intresseförfrågan och frågor angående önskad rådgivning och samarbete!

Kontakta oss gärna!

Beate Leggedör                         Hermann Leggedör

Beate (@) agri-kultur.se          Hermann (@) agri-kultur.se

0722 – 512 374                              0707 – 912 374

Välj din rådgivare med fokus på personlig rådgivning:

  • Kreativ
  • Helhetstänkande
  • Individuell
  • Värdeskapande