Välkommen

Välkommen!

Agri-kultur i Småland är ett företag med huvudinriktning på lantbruks- och landsbygdsrådgivning. Företaget grundades 2013 av Hermann, som har arton års erfarenhet av växtodlingsrådgivning inom ekologiskt lantbruk i Sverige. Dessutom har Hermann arbetat med omläggning samt marknadsfrågor och har i övrigt en bred inriktning.

Foto Hermann Leggedör

Sedan mitten augusti 2016 är Beate med i företaget som tidigare också var eko-rådgivare men har de senaste femton åren arbetat med miljöfrågor i lantbruket, bland annat Miljökonsekvensbeskrivningar, hjälp med egenkontroll och miljörapporter samt gödselseparering. Både har vi Tyska som modersmål och det ger oss information och kontaktnät.

Välkommen med intresseförfrågan och frågor angående önskad rådgivning och samarbete!

Välj din rådgivare med fokus på personlig rådgivning:

  • Kreativ
  • Helhetstänkande
  • Individuell
  • Värdeskapande