Maskiner

Maskiner

Maskinhandboken, årlig nytt, maskintaxor mm, användarvänlig, beställ: LRF Konsult, Linköping 013-37 70 02, alternativ HS Kalmar 0480-15670

Christer Johansson, maskinrådgivare, energi, LRF Konsult, christer.johansson@konsult.lrf.se, 013-377037

Niléhn landteknik, http://www.nilehnteknik.se/, Nyheter, maskinaktuell, tester; tidning

Cameleon, http://www.gothiaredskap.se/index.php?lang=sv#,

Treffler ogräsharv, http://www.treffler.net/agrartechnik/, precisions-ogräsharv, precisions-kultivator, precisions-fjäderharv; för ogräsharven gäller unik inställning och följsamhet i t.ex. potatisodling, majs mm, klarar ojämnheter i markytan; Agri-kultur har blivit importör och försäljare för alla tre Treffler-Maskiner; i Tyskland sedan flera år beprövat maskinteknik med god respons och kritik, kolla in just nu “Aktuell”

Film: https://vimeo.com/130519981, Ogräsdag för mekanisk ogräsbekämpning på Gotland, Arrangör: Greppa Näringen, filmaren: Jakob Wallin, http://www.filmochfauna.se/; Rådgivare för dagen Hermann Leggedör, kul att titta på insats av ogräsharv + Cameleon, 🙂

Termisk ogräsbekämpning, Reinert Metallbau , http://www.abflammtechnik.de/docs/start_01.php, Agri-kultur är importör och säljare för Sverige, tysk maskintillverkning, beprövat, enkel, småskalig teknik och för traktor 1,50 m – 6,00 m

Renovering, åtgärd av vildsvinskador i vallodling traktorburet redskap, också Reinert Metallbau, unik teknikutveckling, http://www.derbueffel.eu/docs/start_01.php; importör och säljare Agri-kultur, kolla in just nu under “Aktuell”

Einböck, ogräsharv och mer, http://www.einboeck.at/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=53&lang=en, http://www.einboeck.at/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=54&lang=en

CMN, ogräsharv, http://www.cmn.dk/

KVICK-Finn, http://www.ekotjanst.fi/swe/yritys.htm, släkt med Kvick-upp, dock rött, flera modeller

http://www.traktorpool.se/, svenska, begagnade maskiner

http://www.traktorpool.de/, tyska, begagnade maskiner

http://www.merkantil.de/de/, ty,eng, begagnade maskiner

http://www.kress-landtechnik.de/wDeutsch/index.shtml; tyska, engelska; maskinteknik grönsaker! VO

Flamaggregat, termisk ogräsbekämpning, http://www.abflammtechnik.de/docs/start_01.php, Reinert flammteknik, tysk maskinbyggandet, termisk ogräsbekämpning som komplement till mekanisk ogräsbekämpning i bl.a. ekologisk grönsaksodling; enkel teknikuppbyggandet

Sparsam körning, anordning av kurser i Kalmar Län, även fortsättningsvis gratis i 2014, kontakt: Peter Lindh, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 0727-16 21 90, peter.lindh@lansstyrelsen.se

Anders Lantbruk & Maskin, http://www.anderslantbrukomaskin.se/ , gård med maskinstation för gödselkörning, buskröjning och andra lantbrukstjänster, Södermöre och sydöstra regionen