Arby – vår hemby

Arby – vår hemby i Södermöre

Anders Lantbruk & Maskin, http://www.anderslantbrukomaskin.se/ , gård med maskinstation för gödselkörning, buskröjning och andra lantbrukstjänster

Mobila musteriet, http://www.mustxpress.se/

Solmarka Gårdsbageri, http://www.solmarkabageri.com/, med det goda knäckebrödet, butik

Solmarka Gård, http://gard.solmarka.se/ grönsaker, ägg, mjölk, potatis och mer

Solmarka Mejeri, http://mejeri.solmarka.se/, länkas också via Solmarka Gård, http://gard.solmarka.se

Liv i Bild, fotografi, http://livibild.se/, … en KORTstund för hela livet med känsla och liv i bild.

Agri-kultur i Småland, www.agri-kultur.se, individuell lantbruksrådgivning, projekt, ekologisk och konventionell, Greppa Näringen, projekt, SAM/EU

Ariadne, http://ariadnes.nu, ungdoms- och vuxenboende

Örtagårdens Rehabträdgård, http://www.ortagardensrehabtradgard.se/, kunskapscentrum för personlig utveckling och grön rehabilitering

Ateljé Kvarnlyckan 111, http://www.kvarnlyckan.se/kontakt.htm

Daghemmet Lunden, http://www.daghemmetlunden.se/, alternativ till kommunal barnomsorg, mitt i byn Arby och landskapet

Hästfysioterapi, http://www.marenshastfysioterapi.se/, behandlingar och sadelinpassningar, yes@marenshastfysioterapi.se, Maren Burmeister, 076-1386851

och så är vår by en del av Södermöre och i Södermöre finns många fler företagare –> www.sodermore.nu, ett företagarförteckning