Fjäderpinnesharv

  • 3,00 tom 7,50 m arbetsbredd
  • Trefflers fjäderpinnesharv är optimalt för grund stubbearbetning, t ex för att stimulera groning av renkavle och annat frö, att blanda i och fördela halm, för falskt såbädd, för upprepad körning mot kvickrot, inför majs eller potatis
  • snabb, bredd, enkelt och prisvärd
  • kan kombineras med såmaskin också för mellangrödor

Kolla för mer information på Trefflers egna hemsida

https://www.treffler.net/en/products/precision-spring-tooth-cultivator