Marknad

Marknad

Ekologiska Lantbrukarna: Intresseorganisation för ekobönder i Sverige: www.ekolantbruk.se, 0155-21 74 79, 0709-99 91 60, andra kontakt http://ekolantbruk.se/kontakt; fler ekobönder borde vara med i Ekologiska lantbrukarna, som är organiserade i de olika regionerna t.ex. Kalmar-Öland

www.ekoweb.nu, nyheter, bakgrundsinformation, webbsida och tidning, marknadsbevakning, ekogalan, Cecilia Ryegård, Redaktör Ekoweb, 0708-152599, cecilia@agroide.se

http://www.ekomatcentrum.se/, EkoMatCentrum är ett resurscentrum för hållbarhetsfrågor där viktiga komponenter är klimat, miljö och ekologi och riktar sig till livsmedelsmarknadens alla aktörer. Specialområdet är restaurang- och storhushållssektorn

http://www.dyraremat.nu/, forum för ekologiskt mat

http://hejdagmo.se/, reellt stor länklista om marknad för ekologiska produkter, lokal producerat, och info om GMO diskussionen, även läsvärt: http://www.theletterfromamerica.org/, som styrker en stor opinionen i USA med

Stödrättsbörsen

http://www.stodrattsborsen.se/?p=1, Köpa eller sälja stödrätter, Stödrättsbörsen har öppnat för 2014, kontaktpersoner uppdelat efter regionerna, över hela landet

http://www.hirmalmohus.se/?p=30223, förmedling av stödrätter, köpa, sälja, hyra eller byta stödrätter, över hela landet

Gårdsförmedling

http://www.hofgruender.de/home.html, tysk sida, dock flera länder, gårdar säljes/sökes, och andra lösningar

Proteintipset  – Mellangårdshandel

http://proteintipset.se/, säljes, köpes, lägg in din annons, se avstånden och kalkyl för transportkostnader, odlingstips

Hittar köpare / säljare för KRAV certifierade gårdar

http://www.krav.se/hitta-kopare-och-saljare

Spannmål – kvarnar mm (det saknas ju fortfarande ekospannmål, se www.ekoweb.nu)

Berte Qvarn, http://www.berteqvarn.se/,eko inköp, 0346-715242

Svenska Lantmännen, www.lantmannen.com

Kristianstads lagerhusförening, http://www.klf.nu/

Varraslättens lagerhus, http://www.varalagerhus.se/

Knislingeortens Lagerhusförening, http://www.knislingelagerhus.se/, Skåne

Svenska Foder, http://www.svenskafoder.se/, inköp KRAV spannmål bl.a. lokalt Kalmar/Öland, via spannmålsmottagning, Magi Lantbruk, Öland, kontakta SvF i Kalmar

Saltå kvarn, inte längre enbart Demeter, nu KRAV plus eget kvalitetssystem, http://www.saltakvarn.se/, http://www.saltakvarn.se/om/vi-pa-salta-kvarn/, Saltå verktygslada kopplat till eget och tillika kompletterande kvalitetssystem till KRAV: http://www.saltakvarn.se/salta-verktygslada-for-en-battre-planet/

Gamla spannmålssorter Wästgötarna, odlarförening västkusten, http://www.wastgotarna.se/

http://www.limabackakvarn.se/, Halland

Övraby Lantbruk AB, http://ovgard.se/ovraby-spannmal/, spannmålslagring tork, konventionell

http://www.warbrokvarn.se/

http://www.aurion.dk/, inspiration angående bageri med också gamla spannmålsarter

http://www.ekogardar.se/

http://www.gardsnara.se/, bra och nationell täckande sida om lokal – i många fall också ekologisk – producerade livsmedel, med många gårdsbutik

http://www.smaklust.se/kartboken/, vägvisare till Sveriges mathantverk via www.eldrimner.com; går även att ladda ned tillhörande app

http://www.biodynamisk.se/

http://www.jdb.se/sbfi/, Biodynamiska forskningsinstitutet

http://www.jarnanaturbruksgymnasium.se/

http://www.demeter.nu/

http://www.komedhorn.se/om.htm, Kor har naturligt horn, fakta om mycket, bl.a. stallbyggnad, hö, foderstat, och annat nyttigt i sammanhanget

www.krav.se

Flory gates stiftelse, www.fredmedjorden.se

www.ekomatcentrum.se

http://www.gardsnara.se/, när-, lokalproducerade livsmedel

http://www.rheum.se/, producentförening, Sörmland

www.ekofrukter.se ekologisk och organisk

Föreningen för ekologisk äggproduktion, http://www.ekoagg.se/

Bondens egen marknad, http://www.bondensegen.com/index.php

http://ekoladan.se/, grönsakslada

Mossagården, http://www.mossagarden.se/, grönsakslada

Gränsåkerdirekt, http://www.gronsakerdirekt.se/, grönsakslada (prenumerationslada), musteri http://karlskronamusteri.se/, mellan Jämjö och Karlskrona

Mobila musteriet, http://www.mustxpress.se/, S: a Kalmar län och Öland och därutöver enligt avtal

KRAV- /ekogrisar i Sverige, www.jordpatrynet.se, nästan alla KRAV grisar

TP, Kalmar Ölands Trägårdsprodukter, http://www.kotp.se/,

Föreningen Bruna Bönor på Öland, http://www.brunabonor.se/

Enkel väg till ekologiskt storkök, http://www.ekomatsedeln.se/default.aspx, recept, beräkningar mm

http://hejdagmo.se/, reellt stor länklista om marknad för ekologiska produkter, lokal producerat, och info om GMO diskussionen,

http://ekoblekinge.se/, livsstilsida, med länkar

Samodlarna, http://samodlarna.se/, sammanslutning för gemensam riktat eko-grönsaks-/-potatisförsäljning

Samodlarna ingår nu i www.odlarlaget.se, kontakt eko: Vid frågor kontakta Svenska Odlarlagets Verksamhetledare Olle Olofsson 042-383861 eller Försäljningsansvarig Peter Horvath 042-4990112

Åse Arnbratt, Arla Foods, när rekryteringen kommer igång igen, 031-703 21 46

Miljöresurs Linné, http://www.miljoresurslinne.se/

http://www.ekomatfagel.se/, Svensk Ekologisk Matfågel,

Bosarp kyckling, http://www.bosarpkyckling.se/kontakt/

www.ekogardar.se, utdrag av ekologiska gådar i Sverige med egen hemsida

Lämna ett svar