Trippel Knivvält

  • Indirekt styrning
  • 3 axlar med längsgående kniv, i tre steg bryts växtligheten och blandas väldigt grund med matjorden
  • 3 & 6m arbetsbredd
  • tillåter hög hastighet

Kolla för mer information på Trefflers egna hemsida

https://www.treffler.net/en/products/treffler-cutting-roller