Rådgivning

Rådgivning

Agrotektbyrån, Bygg, Helena Olsson-Hägg , www.agrotektbyran.se, 0123-301 40

Fodererstat mjölkkor, nöt, Lantbruksråd, Margareta Dahlberg, 070-6226511, margareta@lantbruksrad.se, http://www.lantbruksrad.se/info.php

Bygg, Hans Gerlofsson, Gerlofssons Byggkonsult, 0485-303 76, hans.gerlofsson@telia.com

Fjäderfärådgivning, Åsa Odelros AB, 0291-61041, 070-622 65 11, asa@odelros.se

Foderstat, mjölk, nöt, Charlotte Wirmola (förre detta Åkerlind), charlotte@rabykonsult.se,  charlotte.akerlind@bondesoker.com, +46 734100442 Greppa Näringen

Erika Västgöte Dreber – Gård & Konsult, info@osterby.se, 076-7633850, Greppa Näringen, Klimat, Miljö o mer, bl.a. Bygg, stallmiljö, klimatkollen, energikollen, Östergötland, Småland

Pernilla Salevid, ekonomi, nötkött, dikor, nöt, mjölk, driftskalkyl, 070-6008253, Horn

Thomas Jerneng, 010-4710732, foderrådgivare, thomas.jerneng@vxa.se

Annica Hansson, 010-4710310, foderrådgivare, främst Halland, annica.hansson@vxa.se

Åsa Rölin, Potatiskonsult Åsa Rölin AB, 079-0745424, asa.rolin@potatiskonsult.se, utifrån Säffle

KRAV, www.krav.se, kontakt service, kundansvarig lantbruk, Anna Ellström, 070-6554106 (just nu tjänstledig pga utbildning), sedan september 2014- juli 2017 besvarade även Hermann Leggedör KRAV regel- och andra relaterade frågor, i samarbetsavtal med KRAV, lantbruksfrågor, både för lantbrukare och rådgivare, mindre del livsmedelsfrågor, lantbruk@krav.se, 0707-912374 i samarbete med KRAV i Uppsala eller vx 018 – 158900

Energirådgivare, Stefan Halldorf, energi@halldorf.com, 073 – 530 50 07, specialitet: biogas

Energirådgivare, Pelle Hallén, pellehallen@telia.com, 070-5673772, specialitet: biogas

Peter Lindh, LNP Konsult, Konsulttjänster till lantbruksföretag, 070-3530633, LNP.konsult@outlook.com, bl.a. Greppa Näringen, genomför även markkartering, GPS provtagning i sitt eget företag

LG-temaresor, Lars-Gunnar Samuelsson, lars-gunnar@blaklintprodukter.se, 070-5675190

http://www.komedhorn.se/, namnet säger allt, tyvärr stängdes sidan ner, då ägaren Ulf H. gick ur tiden

http://www.ggisweden.se/, tysk Holstein till svenska gårdar och mer

Mia Davidsson, Skånesemin, foderstat kor och nöt, numera på LST i Skåne Län, Målområdesansvarig för Ekologisk odling, 010-224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se

Hermann Leggedör, Eko-/växtodlingsrådgivare, 0046-(0)– 07– 12 374, www.agri-kultur.se. hermann@agri-kultur.se, Greppa Näringen eko och konventionell. Individuell rådgivning, SAM/EU, omläggning eko

Hälsovård betesdjur, parasiter, nöt och får, Åsa Lundqvist, Fä & Folk, 0480 – 350 45, faochfolk@telia.com, http://www.faochfolk.se/

Erika Västgöte Dreber, Greppa Näringen, Klimatrådgivning, energikollen, VN, mm, info@osterby.se, 076-763 38 50

Martin Dreber, byggrådgivare, Östergötland, Greppa, martindreber@hotmail.com, 0708-290981, http://www.stallfakta.se/forfattare/martin-dreber/

Per-Anders Andersson, numera Lantmännen Vallexpert, Växtråd, 010-5562085, per-anders.andersson@lantmannen.com, vall/grovfoder

http://www.lantbruksradgivning.se/, Associera Lantbruksrådgivning Wijnand Koker, 0705 – 62 17 87, wijnand.koker@telia.com, VO, miljö, Greppa, omläggning

Stina Pettersson, VO, SAM/EU, www.baks.se, stina.pettersson@baks.se, 0140 – 770218, Tranås, Jönköping

Lovanggruppen, http://www.lovanggruppen.se/, rådgivning: http://www.lovanggruppen.se/lantbrukskonsult/ vx 013-23 44 90 (bl.a. Anna Larsson, Andreas Kronhed, Malin Lovang, Ulrik Lovang) och handelshus http://www.lovanggruppen.se/handelshus/ Tel: vx 013-23 44 65

Wijnand Koker, wijnand.koker@telia.com, omläggning, Greppa Näringen, växtnäringen, projekt, 0705 – 62 17 87, Associera Lantbruksrådgivning, www.lantbruksradgivning.se, baserad Järna

Svenska djurhälsovården, http://www.svdhv.org/, får, gris, nöt och några andra utvalda djur; Svenska Djurhälsovården, Svenska Pig och Taurus Köttrådgivning går samman och bildar det nya rådgivningsbolaget Gård & Djurhälsan, http://www.gardochdjurhalsan.se/

Stens Sundås, Länsstyrelsen i Kalmar, djurvälfärd och eko, specialitet tackor och lamm, 010-2238382, sten.sundas@lansstyrelsen.se

Cecilia Kilbride, ekosamordnare LST Kalmar, 076-5438984, cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se

Svante Oledal AB, www.vat.se, kreativa skattelösningar, momsfrågor, ombildning av företag, generationsskiftet, små och stora företag, 0480-411 950

Svensk Redovisning, http://www.svenskredovisning.se/kontakta-oss.php, 0480-41 19 10, bokslut, deklaration, bokföring

Skog & Lantbruk, Lars-Erik Karlsson, arvskifte, generationsskiftesfrågor, ekonomitjänster, bodelning, Södra Malmgatan 7, Kalmar, 070 – 567 41 35, 0480 – 41 15 50

Ekogris, Maria Alarik, rikstäckande, mellansverige, 070-6616920, 018-360210, maria.alarik@telia.com

Ekogris, Ingela Löfqvist, främst södra Sverige, HS, 044-229916, 070-8945351, ingela.lofquist@hush.se

Ekogris, Jorden på trynet, http://www.jordpatrynet.se/, sammanslutning av KRAV/Eko grisgårdar i Sverige, nätverk, rekommenderas !! inför uppstart av ekogrisproduktion, har förhandlat bra villkor med slakteri, kontakt: Carina Andersson, 0703 – 45 81 75, i ö kolla hemsida

Henrik Karlsson, bygg, 070-6849061, henrik.karlsson@hush.se

Inga-Lill Bergfors (förut Saltzman), HS, ekonomirådgivare, driftskalkyl, även med bra insyn i system eko, 070-9458728, inga-lill.bergfors@hush.se

Bokföring, PS Redovisningsbyrå, 0486-42080, per@psredovisning.se,  Per Strågesjö, Torsås, även SAM

Kretsloppjordbruk, www.beras.eu, “Guidelines for ecological recycling agriculture”, http://beras.eu/what-we-do/era-guidelines/, guidelines är ett resultat av ett flerårigt projekt i samarbete med alla länder, som angränsar till Östersjön. A Farming guidelines – B economic guidelines – C marketing guidelines – D farm examples; sannolikt översättning till svenska snart på gång

http://www.bondensekorad.se/, stöd från andra ekobönder, se även Ekologiska Lantbrukarna, www.ekolantbruk.se

Eldrimner, http://eldrimner.com/, livsmedelsförädling och mer, rådgivning kring tillverkning, startrådgivning, villkoren, basen i Jämtland, dock nationell verksam, flera rådgivare för olika discipliner i livsmedelsförädling, stor kursutbud, planerar du för egen livsmedelstillverkning, försäljning mjölk, kolla här

Hans Naes, http://www.agroax.se/, ”Varför vara dålig på, att vara stor? När du kan vara bra på att vara liten!”

http://www.ekologiskradgivning.se/sv-start.htm, ekogrönsaker, Paul Teepen, mer åt Järna hållet, småskalig, tips på egen facebookgrupp

Certifiering (KRAV/EU-eko), tre akkrediterade certifieringsföretag för bl.a. lantbruk och livsmedel

www.kiwa.se, 018 – 17 00 00

www.smak.se, 040 – 463372

www.hscertifiering.se, 0480 – 15670

Intresseorganisation för ekologiska bönder i Sverige: Ekologiska Lantbrukarna: www.ekolantbruk.se, 0155-21 74 79, 0709-99 91 60, andra kontakt http://ekolantbruk.se/kontakt; fler ekobönder borde vara med i Ekologiska Lantbrukarna, som är organiserade i de olika regionerna via distrikstföreningar, t.ex. Kalmar-Öland/kronoberg/Blekinge, lokal och nationell nätverk, mötesplats, Niels Andresen verksamhetsledare nationell, niels.andresen2ekolantbruk.se, 0703-80 98 96, niels.andresen@ekolantbruk.se

Jordbruksverkets ”Resurspersoner” för ekologiskt lantbruk:

Elisabeth Ögren, ekologiska grönsaker och frukt på friland, 070-8125133, elisabeth.ogren@jordbruksverket.se, Alnarp

Sara Furenhed, växtskydd, trädgård och bär, 036-15 85 15, sara.furenhed@jordbruksverket.se

Johan Ascard, grönsaker, friland och frukt, samordnare ekoproduktion, 040-41 52 87, johan.ascard@jordbruksverket.se

Christina Winter, ekologiska bär och växthuset, 018-12 64 10, christina.winter@jordbruksverket.se, Uppsala

Katarina Holstmark, eko potatis, oljeväxter, växtskydd, katarina.holstmark@jordbruksverket.se, Skara, 036-15 81 12

Ann-Marie Dock, biologisk mångfald, ogräs, växtnäring, ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se, Uppsala, 036-15 89 32

Dan-Axel Danielsson, 036-158117, dan-axel.danielsson@jordbruksverket.se; djur

Birgitta Johansson, husdjur, bete, förre detta SLU expert eko mjölk, 036-15 81 20, birgitta.k.johansson@jordbruksverket.se

Pauliina Jonsson, Växa, paulliina.jonsson@vxa.se, snart Jordbruksverket, ekologisk växtodling

Niléhn landteknik,http://www.nilehnteknik.se/,  bredvid att se aktuella maskinnyheter mm

Sparsam körning, anordning av kurser i Kalmar Län, kolla med din Länsstyrelse om kurser, kontakt: Ann-Charlotte Olsson Länsstyrelsen i Kalmar Län, 010-2238325, ann-charlotte.olsson@lansstyrelsen.se, i ö http://www.greppa.nu/miljo-och-klimat/energieffektivisering/sparsam-korning.html här hittar du kurser arrangörer; info KRAV och regelverk, http://www.krav.se/sparsamt-korsatt, KRAV länk https://www.krav.se/foretag/valj-verksamhet/lantbruk/fakta-for-alla-krav-certifierade-lantbruk/sparsamt-korsatt/

Länsstyrelsen i Kalmar län, VX 010 – 223 80 00, SAM 077-1670000, oftast 9-12, 13-15, jordbrukarstod.kalmar@lansstyrelsen.se, mail fungerar bra, även ändra kartbild

Jordbruksverket, central sida om Jordbrukssstöd,http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod.4.53b6e8e714255ed1fcc71bd.html, SJV kundtjänst: 0771-223 223 (8.00-16.30),  VX 036 – 155 000

http://www.stodrattsborsen.se/?p=1, Köpa eller sälja stödrätter, Stödrättsbörsen har öppnat för 2014, kontaktpersoner uppdelat efter regionerna, över hela landet

 

Lämna ett svar