Forskning och information

Forskning och information

Ekoforsk, http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/

Ekoforskning, EPOK, http://www.slu.se/epok, centrum för ekologisk produktion och konsumtion

FoU, Jordbruksverkets databas Forskning och utveckling, http://fou.sjv.se/fou/default.lasso

Stiftelsen Lantbruksforskning, http://www.lantbruksforskning.se/

Forskningsradet Formas, http://www.formas.se/

Följande bok rekommenderas. ”Ekologiskt lantbruk och djurhållning”. ISBN: 9789127355538. En praktisk handledning i hur man bedriver ekologisk produktion av grödor, mjölk, kött och ägg. Både för nybörjare och dem, som var med en tid. Inger Källander och Elisabeth Ögren.

http://www.bondensekorad.se/, bonde som mentor vid omläggning, i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna

Arvensis, http://www.arvensis.se/, Tidningen Arvensis ges ut av HIR Malmöhus AB, Hushållningssällskapet i Skaraborg, Östergötland, Kalmar-Kronoberg-Blekinge och Kristianstad samt Växa Halland. Läsvärt! bl.a. http://www.ekovax.se/images/Arvensis6_lr.pdf.

Niléhn landteknik, bredvid att se aktuella maskinnyheter mm, finns en broschyr om ”Att ställa om till ekologisk produktion” att beställa, http://www.nilehnteknik.se/?page_id=4776

http://www.komedhorn.se/homjolk.htm; mer om kor med horn, höproduktion, djurvälfärd i Sverige och andra länder, länkar om stallbyggnad mm, huvudlänk: http://www.komedhorn.se/

ekologiskt lantbruk i EU, http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm

Lär värdera klöverandelar i din vall
Norska, http://www.agropub.no/id/11169
tyska, http://www.zalf.de/de/forschung/institute/lse/downloads/Documents/oekolandbau/schaetztrainer/de_start.html
engelska, http://www.zalf.de/de/forschung/institute/lse/downloads/Documents/oekolandbau/schaetztrainer/en_start.html