Utsäde

Utsäde, gödsel och spannmål

Kvalitetsanalys utsäde (glöm aldrig utsädesanalys för eget utsäde, chansa inte!); sundhets-, grobarhetsanalys, stink-, dvärgstinksot, TKV, betningsbehov, OBS! Cerall (grön), Cedomon (grön), Thermoseedmetoden tillåten i ekoodlingen, du är som ekolantbrukare själv ansvarig, att använda rätt utsäde, kontrollera inkommen utsäde på fraktsedel och innehåll, betning

Frökontrollen Mellansverige, http://www.frokontrollen.se/, Box 22014, 70202 Örebro, 019-6032730

Eurofins, http://www.eurofins.se/tjanster/lantbruk/utsade.aspx, +46 (0)10- 490 84 10

Jordbruksverket, utsädesenheten, Box 832, 268 22 Svalöv,036-15 83 23, 15 83 18 , utsadeskontroll@jordbruksverket.se, paketadress: Onsjövägen 21, 268 31 Svalöv

Ärtrotröta: Svalöf Weibull AB, Resistenslaboratoriet i Svalöv, 268 81 Svalöv, 010-5560796, -5560811, -5560815, OBS! Info från 30/6/2014, stängd, ärtrotröta jordprov, i stället Findus för anslutna odlare, i mån av tid även för andra och givetvis mot ersättning, VX  042 – 860 00, fråga efter odlingsrådgivning/jordprov ärtrotröta, även det stängd?

NYTT,09/2017 ang. ärtrotröta och analys:

Du kan låta analysera ärtrotröta via jordprov, 2 liter, ta prover enligt “W” eller flera efter varandra över skiftet, jordborr 20-25 cm, vänd dig till:  +46 760 909 808,     mariann.wikstrom@agroplantarum.se    http://www.biocomes.eu/partner/agro-plantarum/

Nematodlaboratoriet, Hushållningssällskapet Skåne, Box 102, 230 53 Alnarp, Tel 010-476 20 85, Leveransadress: Växtskyddsvägen 3, 230 53 Alnarp, frilevande och cystnematoder http://hushallningssallskapet.se/om-oss/hushallningssallskapet-skane/lokala-verksamheter/odlarservice/nematodlaboratoriet/

http://biosom.se/, BioSoM är ett tematiskt forskningsprogram vid NL-fakulteten på SLU. Målet är en ny service till lantbruket för bestämning av förekomsten av jordburna patogener kopplat till markkemi.

Växtskyddscentralen – Växtskyddscentralerna: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/vaxtskyddscentralerna.4.3f1d6bc122e5d59ab980002531.html, Sydost: Gunnel Andersson, 0480-420025, 070-644 18 25, gunnel.andersson@jordbruksverket.se, Flottiljvägen 18 vid flygplatsen i Kalmar

ibland upplever man, att “utsädet inte fungerar” på vissa skiften: notera sort, betning, växtföljd, odlingshistorik, bearbetning (vallbrott eller ej, hur vallbrott, plöjning), gödsling, sådd, väderlek rund omkring, det är historiken och åtgärderna och jord-/årsmån, som gör det, markkartering (bl.a. pH och K)

Betning i ekologisk odling; Lantmännen BioAgri AB, http://www.bioagri.se/?p=30812&m=4323&topic=start, produktinformation om Cerall (vete), Cedomon (korn, havre), Cedress (ärt, morot), Thermoseed; används delvis även i konventionell odling; dock inte alltid all höstspannmål med Thermoseed eller Cerall behandlat, vissa partier utan behandling

http://www.inocula.se/, Inocula Scandinavia, ympningssubstrat till lusern, klöver, käringtand, trindsäd, trädgårdsbönor, bruna bönor, 070 2297506, 0478 40910, Hovmantorp, glöm aldrig ympning vid för skiftet “nya” baljväxter och trindsäd

Tillgång ekoutsäde och kringinformation, dispens:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vaxtodling/utsade.106.43c2161b15b3024106a372d5.html

Tysk studie om baljväxt-/trindsädesodling i ekologisk odling,https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/erzeuger/Broschuere_Koernerleguminosen_Bodenfruchtbarkeit.pdf

sammanfattning 2014 översättning Hermann Leggedör i uppdrag av SJV.

du kan beställa pdf hos mig Hermann Leggedör

Hur får jag tag på ekologiskt utsäde?

https://se.organicxseeds.com/

Annan härkomst av ekoutsäde, Sverige gick senare med i databasen:

http://www.organicxseeds.com/international/countryselect, ekologiskt utsäde i en del av EU länderna bl.a. Tyskland, CH, GB, B, Tjeckien

ekoutsäde DK, https://asp-plant.dlbr.dk/applikationer/oekosortsdb/index.asp

Holland, http://www.biodatabase.nl/

sen glömmer man ibland den lilla formeln för beräkning utsäde:

antal grobara/kvm x TKV delat med grobarheten i % = kg utsäde/ha

Andra länkar utsäde – försäljning – information:

Potatisutsäde, räkna utsädesmängd beroende på radavstånd, ett exempel, http://www.munke.se/node/16?q=node/16, Undvik överstor potatis http://www.munke.se/node/16?q=node/132

http://www.olssonsfro.se/page/index.htm, vall special, grönsaksfrö

www.swseed.se

–> nu heter det https://www.lantmannenlantbruk.se/sw

Tore Dahlquist, expert för vallfröodling ekologisk och konventionell, förut SW Seed/Lantmännen, tore@svenskraps.se, 070 7777873; du vet väl, att det efterfrågas gräs-, baljväxtfröodling ekologisk och konventionell

http://www.kalmarlantman.se/sitebase

–> som blev http://swedishagro.se/

http://www.scandinavianseed.se/

http://www.lovanggruppen.se/handelshus/?Handelsvaror

http://www.skanefro.se/

http://www.forsbecks.se/?p=29787

http://www.agortus.com, fånggrödor, även sanerande, kolla noggrann din växtföljd innan beroende fånggröda, mellangrödor, t ex obs! Klumprotsjuka

http://www.lindbloms.se/, Lindblomsfrö, grönsaker, blommor

http://www.oekoseeds.de/, Bingenheimer Saatgut, grönsaker och mer

fler adresser för grönsaksfrö mm:

www.olssonsfro.se, vallfrö, grönsaksfrö, mellangrödor, gröngödsling, mycket speciella blandningar för får, nöt, kor, häst

www.becker-schoell-ag.de

www.bejosamen.de, www.bejoseeds.com

www.hildsamen.de

www.nickerson-zwaan.com

www.rijkzwaan.de

Gamla kultursorter ett projekt i delstaten Rheinland-Pfalz, s: a Tyskland; Biodiversität – Förderung hiszpflanzen; http://www.biodiversitaet.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=36308X88ND&p1=6G7VS39051&p3=AXC0512M40&p4=2W7DJXB4M6

Kultursorterkonferens 2017 Gotland

Föredrag mm: https://gutekorn.wordpress.com/kulturspannmalskonferens-pa-gotland-11-13-juli-2017/

länkar mm, länk föredrag, 2018 i Finland, se hemsida föregående

Sojaodling i Tyskland: https://www.sojafoerderring.de/, odlingsvägledningar, länkar, tips runt sojaodling

www.biosaatgut.eu

http://www.kultursaat.org/zuechtung/sorten.html, populationssorter, sortarbete från grunden

http://www.weibullshorto.se/produkter/koeksvaexter-och-baer, kataloger: http://www.weibullshorto.se/kataloger

http://www.organicxseeds.com/oxs/do/Login, databas, tillgång europeiskt ekoutsäde

Allkorn, gamla kultur-, stråsädessorter, http://www.allkorn.se/

http://spelt.se/speltvete eller dinkel och annat nyttigt,

http://gutekorn.wordpress.com/, Gutekorn från Gotland, kultursorter

http://www.pom.info, länk spelt, http://www.pom.info/veckansvaxt/2008/v2.htm

http://www.runabergsfroer.se/, grönsaker

http://hejdagmo.se/

http://www.foreningensesam.se/, gamla kultursorter, grönsaker mm

ekologiskt trädgård, http://www.fobo.se/nyheter/index.shtml, Förbundet organisk-biologisk odling

Fritidsodlingens riksorganisation, http://www.for.se/51/gratis_radgivning

lite lästips om gamla spannmålssorter även så kallade kultursorter

http://www.allkorn.se/

http://www.foreningensesam.se/Lankar.htm

https://www.jordbruksverket.se/download/18.373db8e013d4008b3a18000679/1370041370423/Eva+Johansson+Gamla+sorter.pdf

http://www.omvarlden.se/Reportage/feature/Kampen-om-froet/

http://www.brodlabbet.se/node/86

http://www.jordbruksverket.se/download/18.14121bbd12def92a91780005237/katarina

http://www.kvarn.se/lilla_spannmalsskolan.html

http://www.vaxteko.nu/html/sll/forb_org_biol_odl/odlaren/ODN09-3/ODN09-3B.PDF

Mellangrödor

sanerande mellangrödor som vitsenap, oljerättika, Agortus: http://www.agortus.com/lantbruk/index.asp

mellangrödor, N-fixerande, N-säkrande, strukturbildande, jordbrytande, för konventionell och eko-lantbruk, DSV: www.dsv-saaten.de; men även huvudgrödor, vall, energigrödor

Gödsel

Ekoväx, http://www.ekovax.se/ekovax.html,

http://www.ekovax.se/images/Arvensis6_lr.pdf , bl.a. intressant artikel om försök med organiska handelsgödselmedel

Biofer, http://www.gyllebogodning.se/?p=30638&m=4236

Ekogödselmedellista 2013, uppdateras varje år,  Jordbruksverket, http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/p7_11_2.pdf,

OBS 2014! http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/p7_11_2v4.pdf

Spannmål – kvarnar mm (det saknas ju fortfarande ekospannmål)

Berte Qvarn, http://www.berteqvarn.se/,eko inköp, 0346-715242

Svenska Lantmännen, www.lantmannen.com

Kristianstads lagerhusförening, http://www.klf.nu/

Varraslättens lagerhus, http://www.varalagerhus.se/

Svenska Foder, http://www.svenskafoder.se/, inköp KRAV spannmål bl.a. lokalt Kalmar/Öland, via spannmålsmottagning, mottagning Magi Lantbruk, Jimmy Johansson, 070 – 817 92 73, Öland, kontakta SvF i Kalmar, Jens Robertsson, 072-50 89 799

Saltå kvarn, inte längre enbart Demeter, nu KRAV plus eget kvalitetssystem, http://www.saltakvarn.se/, http://www.saltakvarn.se/om/vi-pa-salta-kvarn/, Saltå verktygslada kopplat till eget och tillika kompletterande kvalitetssystem till KRAV: http://www.saltakvarn.se/salta-verktygslada-for-en-battre-planet/, inköp spannmål, Lisa Trolle, 08 – 551 508 00

Gamla spannmålssorter Wästgötarna, odlarförening västkusten, http://www.wastgotarna.se/

Övraby Lantbruk AB, http://ovgard.se/ovraby-spannmal/, spannmålslagring tork, konventionell

http://www.kalmarlantman.se/sitebase

http://www.warbrokvarn.se/

http://www.aurion.dk/, inspiration angående bageri med också gamla spannmålssorter

http://www.skane-mollan.se/Ekologiskt__1053.html

http://www.limabackakvarn.se/

Forssa kvarn, Sävjö
www.forssakvarnagard.se

Källundagård, Sösdala, ekologisk råg och vete
www.kallunda.se
Brödlabbet, http://www.brodlabbet.se/Lund, gör även djupgående analys brödvete, bakprov

http://www.orgakvarn.se/

http://www.logen.se/

Lämna ett svar