Reinert

Reinert erbjuder from nu maj 2020 fläktdrivna flammaggregat

Reinert flamteknik med fläkt                           

powerHEAT, den nya generationen från Reinert Metallbau i Bayern, s: a Tyskland.

powerHeat innebär fläktstöd för den redan tidigare befintliga starka flammbilden

powerHeat gör, att skapa ett litet övertryck under kåpan för att tränga undan vind utifrån

Reinert erbjuder fortfarande termisk ogräshantering utan fläkt för enkla villkor och småskaliga verksamheter eller helt enkelt var det passa

powerHeat erbjuder därmed en stabilare flammbild, övertryck och tillåter inom viss ramen ökade hastigheter allt eftersom skiftets villkor

powerHEAT from 1,00 m – 9,00 m arbetsbredd, extramått och individuella mått på begäran och i samråd med tillverkaren

Mer info och bilder i följande PDF

POWERHEAT-Reinert Flammaggregat

i ö har i behåll villkoren för en lyckad flamning

 • Dygnstemperatur
 • Markfuktighet
 • Dagtid, morgonen med dagg jämfört med mitt på dagen och torra blad
 • Storlek ogräs
 • Hastighet, 3-6 km, man kan definitivt köra fort, när allt stämmer, men inte alltid
 • Vind, fläktdrivna något mindre vindkänslig, viktigt stänga bak
 • Obs! hos Reinert ska alltid vara kvar luftspalten förre kedjegardin, vid icke fläkt
 • Gastryck, flytande gas 2 bar, gasfasen 2,5 – 3 bar
 • Ju torrare, vindstillare, mindre stor ogräs tillåter ökat hastighet
 • odling på bädd eller ej
 • huvudgrödans storlek, art, stadium
 • Sent möjligt flamning förre uppkomst av huvudgrödan
 • OBS! Undvik flamningen i skymnings-/kvällstider, många nyttodjur/-insekter är aktiv i mörkret!! 🙂

Reinert Flammteknik med fläkt

“Med ett hög presterande fläkt skapas ett övertryck under den rosfria, värmestabila och dubbelväggiga brännarekåpan. Vinden kan därmed inte tränga in under kåpan plus att ännu mer frisk luft tillförs brännprocessen och förstärker den blåa lågan.”

Kommentar: gasflaskor befinner sig i fronthydrauliken av traktorn, storflaska alt 6 ggr 45 kg, 2 ggr 90 kg eller andra alternativa lösningar beroende på gasleverantören i Sverige

Termisk ogräshantering med REINERT Abflammtechnik

–> längre ned hittar du även DEN BÜFFEL, som renoverar vall och naturbetesmarker skadade av vildsvin, även från Reinert i Bayern, s: a Tyskland

 

Efter att har blivit tillfrågat, är Agri-kultur nu importör och återförsäljare för tysk teknik inom termisk ogräsbekämpning. Tillverkaren heter maskinföretaget Reinert från Bayern i södra Tyskland. Reinert Abflammtechnik är etablerat inom ekologiskt lantbruk i Tyskland (säljs i Tyskland av Kress Landytechnik). Reinert erbjuder traktorburna aggregat from 1,50 m tom 9,00 m arbetsbredd, uttag ur gasfasen (mindre maskiner) eller uttag direkt från flytande gas. Tekniken används vid flamning t.ex. direkt inför sådd av morötter eller/och direkt inför uppkomsten av morötterna, som besparar mycket handarbete. Även frölöksodling vore otänkbar utan flamning. Tekniken är enkel och behöver ingen fläkt. Nuförtiden är nya serier försett med dubbla kåpor, 50 mm luftspalt, som tidigare av rostfri stål. Reinert stavflammare producerar blå flambild med upp mot 1900 grader celcius.

https://www.abflammtechnik.de/

A2050HF4_01

 

https://www.abflammtechnik.de/wp-content/uploads/2017/10/RE_AB_PRO_A_GB.pdf

mer info till de större maskiner

https://www.abflammtechnik.de/index.php/en/hauptseite-deutsch-2/product-series-a/a-2050-hf4/

4,60 m – 9,00 m  Reinert kan producera även gårdsindividuella mått

A2050HF4_04   A2050HF4_09 i Sverige används framme 6 x 45 kg (270 kg) alt 2 x 90 kg (180 kg) beroende på gasleverantör, 6 x 45 kg hyrs ut i bur och kopplas centralt, “Hektorn” storbehållaren är tills nu inte registrerad i Sverige, dock i en del andra länder.

 

Mindre brännare

Traktorburen flammare, uttag av gas ur gasfasen, 3 styck P11 stående i vattenbad, som förhindrar frysning vid för stort uttag, vattnet värms upp inom systemet, enkel, effektiv teknik, som underlättar ekologisk grönsaksodling. Det här har 1,50 m arbetsbredd, fårs även med 1,80 m och tom 6 styck P 11. Även liggande vid köp av flytande gas.

0040 flamma begränsad

A2050HF1_02 småskaligare lösning, liggande flaskor är för flyttande gas, isar inte, behöver inget vattenbad

även rad byggda maskiner kan fås upp till 6 m arbetsbredd med t ex 30 cm kåpor och brännare.

även för kommunala behov: flexibel, olika arbetsbredd, tom för manuell användning

OBS! MYCKET VIKTIGT!

Förbrukning av gas kan rimligast jämföras via förbrukning per timme, när du jämför med andra märken, fråga efter timförbrukning av gas i förhållande till särskilda arbetsbredd!

 

hastigheten plus arbetsbredd i kopplingen till timförbrukning möjliggör en jämförelse av gasförbrukning per hektar

Faktorer som styr succé vid flamningen – och förbrukningen, då timförbrukning kopplad till hastigheten utgör arbteskapaciteten

 • Dygnstemperatur –> börja hellre kl 10.00 för att undvika dagg
 • Markfuktighet
 • Dagtid, morgonen med dagg jämfört med mitt på dagen och torra blad
 • Storlek ogräs, mindre ogräs och litet ogräs tillåter t ex 5 km och mer
 • Hastighet, 3-6 km, man kan definitivt köra fort, när allt stämmer, men inte generellt
 • Obs! hos Reinert ska alltid vara kvar luftspalten förre kedjegardin, icke fläkt
 • Gastryck, flytande gas 2 bar, gasfasen 2,5 – 3 bar, det är inte nödvändig att öka onödig arbetstrycket, då ökar förbrukningen, i stället bättre köra snäppet mer långsam
 • Ju torrare, vindstillare, mindre stor ogräs, tillåter ökat hastighet
 • förbrukningen bör jämföras under liknande villkor
 • Sent möjlig flamning förre uppkomst av huvudgrödan minskar handarbete, frölök kan flammas tom byggelstadiet, men dämpar tillväxten för ögonblicket, försök flamma förre uppkomst av löken senast 1 cm över markytan, DOCK helst förre uppkomst av löken
 • OBS! Undvik flamningen i skymnings-/kvällstider, många nyttodjur/-insekter är aktiv i mörkret! Dem vill vi behålla!

–> ogräset ska inte “Brännas”, värmepåverkan räcker, när man med fingerprov synliggör mörkfärgning av bladen, som betyder att cellväggarna blev skadade, ogräset ska inte vara svart av flamningen

–> flammaggregat ska stå mörkt och inomhus när de inte används, för att förlänger livslängden av gummiledningar plus att det är skonsam för övriga maskintekniken

 Önskar du ha tillskickat mitt föredrag om mekanisk och termisk ogräshantering – mejla inkl. din adress.

Der Büffel” 

 

 

StartlogoDer Büffel ovanifrån

Din lösning för vildsvinskador i vall och naturbetesmarker

 

Maskintillverkaren Reinert erbjuder via Agri-kultur i Småland AB även ”Den Büffel” –> en unik maskin, kraftuttagsdriven, 2,20 – 2,50 m arbetsbredd, som möjliggör direkt renovering respektive reparation av vildsvinsskadade vallodling. maskinen är kraftuttagsdriven, lägger skadade vall med jord tillbaka och packar, jämnar ut markytan. Kolla in än så länge den tyska hemsidan https://www.derbueffel.eu/docs/zapfw_01.php

https://www.derbueffel.eu/docs/zapfw_01.php

film demo

https://youtu.be/dVB-sprkRac

 

Der Büffel – Detalj om utjämningen underifrån sett, framme drivaxel driven av kraftuttag, sedan 2 axlar, som flyttar växtrester och jord och först åt det ena, sen åt det andra hållet, plus att den rörs framåt för att fylla håll, följd av återpackning

Der Büffel kan antingen beställas för montage i trepunkten bakburen eller i fronten av traktorn, men inte både och, då drivlinan och systemet är anpassad motsvarande tänkt montering

Du kan även kombinera med en såmaskin, som placera fröna genom inkopplade slangar direkt i den främre del av maskinkåpan oberoende av väder-/vindförhållanden.

Maskinen gör ett ypperligt arbete i utjämningen av markytan och återställandet av vallytan.

Maskinen körs inte som ett Racermaskin, allt mellan 2 – 6 kanske 7 km/tim beroende på ojämnheter och markförhållanden. Sedan produceras Der Büffel enbart som kraftuttags driven variant, kan man helt oberoende av hastigheten uppnå en maximal utjämnande effekt, genom att att sänker/höja varvtal via kraftuttaget.

Der Büffel detalj utjämning

 

 

 

 

 

broschyr – dock på tyska: https://www.derbueffel.eu/service/prospekt_bueffel_2013.pdf

Ett alternativ kan också vara, att ha en ringvält inkl såmaskin bak i trepunkten, se filmen ovanför