Reinert

       Termisk ogräshantering med REINERT Abflammtechnik

–> längre ned hittar du även DEN BÜFFEL, som renoverar vall och naturbetesmarker skadade av vildsvin, även från Reinert i Bayern, s: a Tyskland

 

Efter att har blivit tillfrågat, är jag och Agri-kultur nu importör och återförsäljare för tysk teknik inom termisk ogräsbekämpning. Tillverkaren heter maskinföretaget Reinert från Bayern i södra Tyskland. Reinert Abflammtechnik är etablerat inom ekologiskt lantbruk i Tyskland. Reinert erbjuder traktorburna aggregat from 1,50 m tom 6,00 m arbetsbredd, uttag ur gasfasen eller uttag direkt från flytande gas. Tekniken används vid flamning t.ex. direkt inför sådd av morötter eller/och direkt inför uppkomsten av morötterna, som besparar mycket handarbete. Tekniken är enkel och behöver ingen fläkt. Snart bygger jag på min webbsida med mer information. Kolla än så länge in den tyska hemsidan

https://www.abflammtechnik.de/

0020 3,00 m

 

https://www.abflammtechnik.de/wp-content/uploads/2017/10/RE_AB_PRO_A_GB.pdf

 

 

4,60 m – 9,00 m  Reinert kan producera även gårdsindividuella mått

A2050HF4_04   A2050HF4_09

I Sverige säljs inte den stora “Hector” flaskan, i stället köper/hyr man ett gaspaket med 6 flaskor a 45 kg flytande gas, som står och blir levererade av gasförsäljaren på pall och monterad med bur och kan monteras i fronthydraulik. Annat alternativ 2 ggr. a 90 kg i fronten av traktorn.

Mindre brännare

Traktorburen flammare, uttag av gas ur gasfasen, 3 styck P11 stående i vattenbad, som förhindrar frysning vid för stort uttag, vattnet värms upp inom systemet, enkel, effektiv teknik, som underlättar ekologisk grönsaksodling. Det här har 1,50 m arbetsbredd, fårs även med 1,80 m och tom 6 styck P 11. Även liggande vid köp av flytande gas.

0040

även rad byggda maskiner kan fås upp till 6 m arbetsbredd med t ex 30 cm kåpor och brännare.

OBS! MYCKET VIKTIGT!

Förbrukning av gas kan rimligast jämföras via förbrukning per timme

hastigheten plus arbetsbredd i kopplingen till timförbrukning möjliggör en jämförelse av gasförbrukning per hektar

Faktorer som styr succé vid flamningen

 • Dygnstemperatur –> börja hellre kl 10.00 för att undvika dagg
 • Markfuktighet
 • Dagtid, morgonen med dagg jämfört med mitt på dagen och torra blad
 • Storlek ogräs
 • Hastighet, 3-6 km, man kan definitivt köra fort, när allt stämmer, men inte generellt
 • Vind, fläktdrivna något mindre vindkänslig, viktigt stänga bak, via kedjegardin
 • Obs! hos Reinert ska alltid vara kvar luftspalten förre kedjegardin, icke fläkt
 • Gastryck, flytande gas 2 bar, gasfasen 2,5 – 3 bar
 • Ju torrare, vindstillare, mindre stor ogräs, tillåter ökat hastighet
 • förbrukningen bör jämföras under liknande villkor utifrån
 • Sent möjlig flamning förre uppkomst av huvudgrödan minskar handarbete, frölök kan flammas tom byggelstadiet, men dämpar tillväxten för ögonblicket, förösk flamma förre uppkomst av löken senast 1 cm över markytan
 • OBS! Undvik flamningen i skymnings-/kvällstider, många nyttodjur/-insekter är aktiv i mörkret! Dem vill vi behålla!

 

 Önskar du ha tillskickat mitt föredrag om mekanisk och termisk ogräshantering – mejla inkl. din adress.

Der Büffel” på svenska “Buffel

Der Büffel ovanifrånDin lösning för vildsvinskador i vall och naturbetesmarker

 

Maskintillverkaren Reinert erbjuder via Agri-kultur i Småland AB även ”Den Büffel” “Buffeln” en unik maskin, kraftuttagsdriven, 2,20 – 2,70 m arbetsbredd, som möjliggör direkt renovering respektive reparation av vildsvinsskadade vallodling. maskinen är kraftuttagsdriven, lägger skadade vall med jord tillbaka och packar, jämnar ut markytan. Kolla in än så länge den tyska hemsidan https://www.derbueffel.eu/docs/zapfw_01.php

https://www.derbueffel.eu/docs/zapfw_01.php

Der Büffel – Detalj om utjämningen underifrån sett, framme drivaxel driven av kraftuttag, sedan 2 axlar, som flyttar växtrester och jord och först åt det ena, sen åt det andra hållet, följd av återpackning

maskinen kan antingen beställas för montage i trepunkten eller i fronten av traktorn, men inte både och, då drivlinan och systemet är anpassad att köras enbart framåt.

Du kan även kombinera med en såmaskin, som placera fröna genom inkopplade slangar direkt i den främre del av maskinkåpan oberoende av väder-/vindförhållanden.

maskinen gör ett ypperligt arbete i utjämningen av markytan och återställandet av vallytan.

maskinen körs inte som ett Racermaskin, allt mellan 2 – 6 kanske 7 km/tim beroende på ojämnheter och markförhållanden. Sedan maskinen produceras enbart som kraftuttags driven variant, kan man helt oberoende av hastigheten uppnå en maximal utjämnande effekt, genom att att sänker/höja varvtal via kraftuttaget.

Der Büffel detalj utjämning

 

 

 

 

 

broschyr – dock på tyska: https://www.derbueffel.eu/service/prospekt_bueffel_2013.pdf