Reinert

Termisk ogräsbekämpning

Efter att har blivit tillfrågat, är jag och Agri-kultur nu importör och återförsäljare för tysk teknik inom termisk ogräsbekämpning. Tillverkaren heter maskinföretaget Reinert från Bayern i södra Tyskland. Reinert Abflammtechnik är etablerat inom ekologiskt lantbruk i Tyskland. Reinert erbjuder traktorburna aggregat from 1,50 m tom 6,00 m arbetsbredd, uttag ur gasfasen eller uttag direkt från flytande gas. Tekniken används vid flamning t.ex. direkt inför sådd av morötter eller/och direkt inför uppkomsten av morötterna, som besparar mycket handarbete. Tekniken är enkel och behöver ingen fläkt. Snart bygger jag på min webbsida med mer information. Kolla än så länge in den tyska hemsidan

https://www.abflammtechnik.de/

0020 3,00 m

 

https://www.abflammtechnik.de/wp-content/uploads/2017/10/RE_AB_PRO_A_GB.pdf

 

 

4,60 m – 9,00 m

A2050HF4_04   A2050HF4_09

I Sverige säljs inte den stora “Hector” flaskan, i stället köper/hyr man ett gaspaket med 6 flaskor a 45 kg flytande gas, som står och blir levererade av gasförsäljaren på pall och monterad med bur och kan monteras i fronthydraulik. Annat alternativ 2 ggr. a 90 kg i fronten av traktorn.

Mindre brännare

Traktorburen flammare, uttag av gas ur gasfasen, 3 styck P11 stående i vattenbad, som förhindrar frysning vid för stort uttag, vattnet värms upp inom systemet, enkel, effektiv teknik, som underlättar ekologisk grönsaksodling. Det här har 1,50 m arbetsbredd, fårs även med 1,80 m och tom 6 styck P 11. Även liggande vid köp av flytande gas.

0040

 

 

 

 

Der Büffel” på svenska “Buffel

Der Büffel ovanifrånDin lösning

 

Maskintillverkaren Reinert erbjuder via Agri-kultur även ”Den Büffel” “Buffeln” en unik maskin, kraftuttagsdriven, 2,20 – 2,70 m arbetsbredd, som möjliggör direkt renovering respektive reparation av vildsvinsskadade vallodling. maskinen är kraftuttagsdriven, lägger skadade vall med jord tillbaka och packar, jämnar ut markytan. Kolla in än så länge den tyska hemsidan https://www.derbueffel.eu/docs/zapfw_01.php

 

Der Büffel – Detalj om utjämningen underifrån sett, framme drivaxel driven av kraftuttag, sedan 2 axlar, som flyttar växtrester och jord och först åt det ena, sen åt det andra hållet, följd av packning

Der Büffel detalj utjämning