Vår rådgivning

Agri-kultur arbetar med

 • Produktionsrådgivning inom växtodling och ekologisk odling: foder-, spannmålsodling, livsmedelsproduktion, avsalugrödor, grönsaker och potatis
 • Miljörådgivning: MKB, tillståndsansökan, egenkontroll, miljörapportering
 • Individuell, personlig och gårdsstrategisk rådgivning, bl.a. inom marknadsfrågor
 • Gårds- och fältbesök under växtsäsongen
 • Ekologisk omläggningsplan inför omställningen

  Agri-kultur kontor Hermann Leggedör
  Foto: http://livibild.se
 • Problem-/specialrådgivning allt eftersom frågor uppstår
 • Greppa Näringen – både för konventionella och ekologiska gårdar
 • Studieresor inom Sverige och till Tyskland, även kurser, fältvandringar och maskinvisningar
 • Lantbruks-/ekobrev: växtodling, marknad, djur och nyheter
 • Gårdsråd och –samarbete
 • Erfarenhetsgrupper, –> ERFA
 • ”Agri-kultur-Rådgivningspaket” – efter Gårdens behov och Dina önskemål: VO-planering, fältbesök, SAM/EU, telefonrådgivning
 • Uppdragsarbete för myndigheter och organisationer
 • Hjälp och Råd vid köp av maskiner
 • Artikelskrivning och översättningar (ty/sv, sv/ty, pl/sv osv.)

Geografiska områden

 • Kontinuerlig individuell rådgivning med tyngdpunkt i Sydost Sverige inkl. Öland
 • vid förfrågan och angående specifika enskilda frågeställningar även i Kronoberg och Blekinge Län och längre bort
 • projektuppdrag och samarbeten verkställs också gärna på nationellt plan

Samarbete

 • Agri-kultur samarbetar även med andra rådgivningsaktörer inom växtodlingsrådgivning, husdjur, miljö, ekonomi och bokföring till Din Nytta
 • Att komma in i ett nätverk med andra lantbrukare betyder också att utbyta erfarenheter och att ha kul

Skrappinne radrensnning Agri-kultur Hermann Leggedörr

VÄLKOMMEN med Dina / Era förfrågningar, synpunkter som lantbrukare, organisation, intresseförening, myndighet, region- eller kommunal förvaltning! Ring gärna eller skicka ett mejl!