3-punkt Kultivator

Den 3-Punkt Treffler Kultivatorn även kallad “TGA” är predestinerad för precisionsarbete med god kapacitet, genomskärande och möjligheten för utrustning med avancerade system för sådd av lantbruksgrödor (se även Kombimaskinen), mellangrödor och insådd.

  • den här kultivatorn kan tillämpas för plöjningsfri odling
  • p.g.a. 3 Punkt Systemet är den händig att använda
  • gåsfoten har 8 cm överlappning, hårdmetallskär rekommenderas
  • from 2-3 cm genomskärning
  • lämpligt för stubbearbetning, vallbrott, inarbetning av gröngödsling och mycket växtrester pga. stor höjd och bra genomflöde av jord
  • arbetsbredd 3,00 m, 4,30 m och 5,60 m
  • låg dragkraftsbehov

Ta kontakt med  Beate eller Hermann om att konfigurera din gårdsanpassade Treffler Precisions Kultivator

Följande länk bjuder på mer info och fil- och fotoklipp

https://www.treffler.net/en/products/agricultural-machinery/precision-3-point-cultivator