Impressum

Agri-kultur i Småland AB

Arby 310

S – 388 94 Vassmolösa

0046 – (0) – 707 – 912 374

www.agri-kultur.se

hermann@agri-kultur.se                         

beate@agri-kultur.se                         

 

  • vårt mål är att all tillgänglig information på denna webbsida är korrekt men fel kan förekomma, tveka inte om du har frågor eller synpunkter
  • vi tar definitivt inget ansvar för länkade sidor, deras funktion och innehåll
  • Agri-kultur i Småland AB har ingen möjlighet att se eller kontrollera hur denna webbsida visas hos besökaren eller hur innehållet används i sammanhanget och ansvarar inte för skador som uppstår i samband med eller till följd av besöket av denna webbsida eller användandet av kopplade länkar eller information
  • upphovsrättigheter och copyright angående innehåll tillhörande denna sida ägs av Agri-Kultur i Småland AB
  • bilder på denna hemsida är antingen tagna av http://livibild.se/ (ses som bildtext) eller hämtat från www.treffler.net, www.abflammtechnik.de, www.derbueffel.eu och övriga av Hermann Leggedör
  • ansvarig för idé och innehåll: Agri-kultur i Småland AB
  • Copyright 2013, All rights reserved

Personuppgifter GDPR

Agri-kultur i Småland AB hanterar from 25/5/2018 personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende av direktiv 95/46/EG (GDPR). Vi följer utvecklingen av regelverket. Denna hemsida är en ren besökssida och vi arbetar inte med kommunikationsblankett via denna hemsida och följer inte upp vem som besöker denna hemsida. Om du undrar någonting om detta, är du välkommen att kontakta oss, se kontakt på denna hemsida. I fall någon är kund hos oss, lämnas ingen adress vidare till annan person eller verksamhet utanför vår egen verksamhet.