Kategorier
Agri-Kultur

Ekologiskt regenerativt lantbruk den 11 juli 2019 i Skåne

Fältdag ekologiskt regenerativt lantbruk den 11 juli 2019 i Skåne

 

Agri-kultur i Småland Hermann Leggedör Arby

Foto: Hermann Leggedör,

Torsdagen den 11 juli 2019 kl. 9.30 – 15.00 ordnar Länsstyrelsen i samverkan med Agri-kultur i Småland AB och Ekologiska lantbrukarna en fältdag som ger tillfälle att studera och utbyta erfaren-heter inom regenerativt lantbruk. Vi träffas hos Joel, Emma och Anders på Biskophagens odlingar, http://www.biskopshagensodlingar.se, Norra Knästorp; Staffanstorp. Under dagen är Martin Beck, som är ekorådgivare från Danmark, http://martin-beck.dk/, huvudmedverkande bredvid Biskopsgården,  och expert på regenerativt lantbruk. Under dagen studerar vi bland annat odlings-, gödslings- och ogrässtrategier, jordbördighet, humusbyggande och smart användning av komplet-terande växter i samverkan med stallgödsel. Vi informerar också om samband mellan mikrobiella processer, mykorrhiza, mull och växternas rotsystem.

Dagen kommer bli av, anmälningstiden löper vidare tom 6/7, men kom gärna med anmälningar innan dess, gärna snart, så att vi kan planera, använd SMS, mejl, hermann@agri-kultur.se, 0707-912374, namn, tel, epost, matpreferenser-/allergi.

Anmäl, frågor, genomförande: Hermann Leggedör; 0707–912 374 eller hermann@agri-kultur.se senast 6/7 men gärna tidigare tom redan nu. Kostnad; 400 kr inkl mat/fika.

Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne

https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser—skane/2019-05-14-faltdag-ekologisk-regenerativt-lantbruk.html

Välkommen!