Kategorier
Agri-Kultur

Kurs i jordhälsa och direktsådd – Conservation Agriculture – 6 maj

Välkommen på kurs för dig som vill veta mer om ”Conservation Agriculture” och vad det skulle kunna innebära för din verksamhet.

Plats: Heagårds Egendom 304, 305 91 Halmstad

Tid: måndag 6 maj, 9.00 – 15.30

Gratis att delta -Lunch finns till självkostnadspris

Sista anmälningsdag: 1 maj, Registrera dig här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenelVDYZP53MzY8edhxqvSSBQ8WK4BaCrofo1LjOa8GyQ8VA/viewform  fungerar inte länken för dig, mejla: christina.berneheim@svenskkolinlagring.se

Heagårds Egendom https://heagardsegendom.se/ är beläget strax utanför Halmstad tätort. Gården drivs och ägs idag av Håkan Nilsson och Philip Hedeng, far och son. På Heagårds Egendom odlas flera av de traditionella spannmålsslagen på 250 ha, men även olika specialgrödor. De senaste åren har de förändrat en del av sina odlingsmetoder till conservation agriculture (bevarandejordbruk) vilket innebär ett stort fokus på att främja åkerjordens bördighet samtidigt som de försöker minimera onödig störning av den biologiska mångfalden.

Conservation agriculture brukar delas upp i tre lika viktiga delar: minimerad jordstörning, sund växtföljd, och konstant marktäckning. Om detta och mera kommer Philip Hedeng att berätta den 6e maj. Arrangör och kursledare är Christina Berneheim samt Hermann Leggedör, Svensk Kolinlagring, https://svenskkolinlagring.se/

“Mellangrödor
Kategorier
Agri-Kultur

IP Dagen i fält – mekanisk ogräshantering som komplement

Mekanisk ogräshantering som komplement i konventionell växtodling, problemogräs, utmaningar.

Blir inställd p.g.a. kollisioner med andra tider,
intensiv vårbruk och andra evenemang.

Vi som ordnar dagen tillsammans,Växtskyddscentralen och Agri-kultur, planerar för framflyttning om ca 2 veckor,
mer detaljinformation senare

Tid: tisdag 7 maj, Två identiska pass att välja emellan: 1: a pass 10 – 12.00 ELLER 2: a pass 13 – 15.00
visa praktisk funktion av radrensare i majs (Christinelunds radrensare) och ogräsharv (från AK – Husdjur) i potatisodling. Diskussion och utlägg om frågor kring tidpunkter, växtstadier, jordmån och tekniska villkor och begränsningar. Information kring problemogräs och vad mekanisk bekämpning kan bidra med i konventionell växtodling. Diskussion i fält med korta inlägg och moderation av medverkande och utbyte lantbrukarna emellan. Praktisk tillämpning.
Plats: Södermöre, mellan Ljungbyholm och Trekanten, detaljinfo efter anmälan. 2 identiska pass förmiddag eller eftermiddag
Mer information: Kommer också på hemsidan av Länsstyrelsen i Kalmar

Kategorier
Agri-Kultur

Studieresa Tyskland 2023 – Ekologiska gårdar i Schleswig-Holstein 18 – 21 juni 2023

Studieresan till ekologiska gårdar i norra delstaten Schleswig-Holstein blir av; vi är ca 25 deltagare, några enskilda enskilda platser ledig, vi har en hytt kvar på båten från Travemünde.

Länsstyrelsen Östergötland arrangerar en studieresa tillsammans med Hermann Leggedör och i samarbete med Hushållningssällskapet Östergötland. Resan kommer göra fyra studiebesök på olika gårdar i norra Tyskland, i delstaten Schleswig-Holstein.

Växtodlingsinriktat med komplettering foder-/vallproduktion. Hur hanterar ekologiska lantbrukare i Tyskland ett torrare klimat. Vi får insyn i deras odlingssystem. Erfarenhetsutbyte om grön marktäckning, botten- och mellangrödor samt andra tekniklösningar eller kombinationer. Det siktas på ett möte med en ekologisk marknadsorganisation, som ägs av lantbrukarna.

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—ostergotland/2023-03-14–studieresa-tyskland-2023.html?fbclid=IwAR1V1QN1YNKufOZOBbt9taczdV8g1qaHddjox_ixA7N8eRAMaFIZ6VsTgOs

Kategorier
Agri-Kultur

Studieresa ekologiska grönsaksodlingar 4 – 5 juli 2023, Skåne

Yrkesodlare eller rådgivare av frilandsgrönsaker eller du som är intresserad av en framtida ekologisk grönsaksodling, är välkommen på studieresa till Skåne. Temat för resan är odling och marknad.

Resan arrangeras av Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, i samarbete med ekoträdgårdsgruppen på Jordbruksverket. Resan finansieras av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin. Deltagarna står för kost och logi.

Du kan ta dig till Skåne och Kristianstad med tåg eller bil, därefter finns busstransport resten av resan. Efter sista studiebesöket kan du ta tåget från Lund. Meddela dina transportval till arrangören.

Startdag tisdag den 4 juli kl 12

Lucia och Niklas Svensson, Sixtorp, Österlövsvägen 544, 29 194 Kristianstad, guidar oss.

Vi startar med lättare lunch och fortsätter ut i fälten.

Gårdarna Sixtorp och Fagraslätt https://www.fagraslatt.se/ samarbetar.

På Sixtorp odlas potatis, lök, morötter, rödbetor, raps, spannmål och foderväxter.

På Fagraslätt odlas matbönor, nakenhavre, nakenkorn, linfrö med mera som packas och säljs i egen regi. Nya spännande grödor som quinoa och linser odlas i samarbete med företaget Nordisk Råvara.

Därifrån fortsätter vi till Lundmarks Lantbruk https://jordpatrynet.se/gardar/lundmarks-lantbruk/  och blir mottagna av Stefan Lundmark. Vi besöker morotsodlingen i Nöbbelöv.

På kvällen har vi gott om tid för en gemensam måltid och diskussioner!

Förmiddagen onsdag den 5 juli fortsätter vi hos Lundmarks Lantbruk med att titta på äppelodlingen på Skepparslövsvägen.

Efter lunch förflyttar vi oss till Biskopshagens Odlingar i Staffanstorp, Norra Knästorpsvägen 171, till Emma Sandberg och Joel Månsson https://www.biskopshagensodlingar.se/ där vi börjar kl 13. På gården odlas spannmål, trindsäd och raps men huvudgrödorna är grönsaker. Potatis, rödbetor och rotselleri odlas storskaligt, men även olika sorters kål i mindre skala.

Du kan ta dig till Skåne och Kristianstad med tåg eller bil, därefter finns busstransport resten av resan. Efter sista studiebesöket kan du ta tåg från Lund efter kl 17. Meddela dina transportval till arrangören.

Huvudmålgrupp: Yrkesodlare och Ekorådgivare.

Info, intresseanmälningar, tips: Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, 0707–912374 (SMS men INTE telefonsvarare) herman@agri-kultur.se

Kontaktperson Jordbruksverket:Sara Furenhed, sara.furenhed@jordbruksverket.se, 036-15 85 15. Anmälan (OBS bindande!) senast 4 juni till Sara eller Hermann. Datumet är viktigt för att kunna klara bokning hotellnatten den 5/7. Meddela önskemål om dubbel-/flerbädds-/enkelrum och matpreferenser, resesätt.  Välkommen!

Kategorier
Agri-Kultur

Reportage från två tyska Ekogårdar från Studieresan 2022

Vi besökte efter Öko-Feldtage 2022 två Bioland – Gårdar:

Gårdsstudiebesök 1 – “Müller-Oelbke” – en textfil plus bildfil därunder

Gårdsstudiebesök 2 – “Gut-Rosenkrantz” – en textfil plus bildfil därunder, scrolla nedanför

Bi

Kategorier
Agri-Kultur

Alla kan dra nytta av det ekologiska jordbrukets styrka och mångfald

”Inspireras av Tysklands ekologiska lantbruk”

Krönika ATL: 19/7/2022

https://www.atl.nu/tyskland-ekologiska-lantbruk-insprirerar

Inom ekologiskt lantbruk i Tyskland finns en stor innovations- och livskraft. Det står klart efter besök på den tyska mässan ”Öko-Feldtage” i delstaten Hessen och två ekologiska växtodlingsgårdar, skriver Hermann Leggedör.

Hermann Leggedör skriver om intrycken från en resa i Tyskland.
FOTO: BEATE METZLAFF

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande eller fasta skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

I år var det tredje gången som Öko-Feldtage organiserades. Framöver ska mässan turnera genom olika delstater. Och den har visat sig vara en ypperlig plattform för att förmedla forskning kring ekologiskt lantbruk och göra den synligt för lantbrukare.

Den här sommaren genomfördes mässan på Gladbacherhof, en gård med nytt kostall, som tillhör universitetet Gießen. 11 500 besökare och 330 utställare på tre dagar kan jämföras med allmänna DLG-mässan (kan sägs vara Tysklands motsvarighet till Borgeby fältdagar) med 15 000 besökare.

Att tyska staten satsar och värdesätter aktiviteten och ekologiskt lantbruk styrktes av att jordbruksministern Cem Özdemir och delstatsministern Priska Hinz öppnade mässan.

På plats förevisades innovationer, maskiner och agroforestry. Det fanns fält- och sortförsök, demoodlingar (120 grödor med 500 sorter) på 20 hektar och mycket mer.

Mässan hade ett helgjutet koncept med enbart ekologisk mat och dryck. Som privatperson och ekorådgivare gav det mig mycket inspiration och laddning till mina yrkesbatterier. Den visade det ekologiska jordbrukets innovativa styrka och mångfald, som inte enbart tilltalar ekologiska bönder. Där finns en spjutspetsförmåga som även det konventionella lantbruket kan dra nyttan av. Modern teknologi parat med kompetensen i bland annat växtbiologin och den inneboende särarten av ekologiskt lantbruk.

Därefter åkte vi till en privat ”Bioland” växtodlingsbondgård öster om Witzenhausen (staden där en vägledande universitetsutbildning renodlad för ekologiskt jordbruk finns). Gården är ekologisk sedan 1992 och startade med 35 hektar. I dag har man 350 hektar, varav 10 hektar egna med odling av bland annat 30 hektar potatis, 65 hektar grönsaker och 9 hektar sockerbetor.

På Öko-Feldtage. Vy över agroforestry inbäddat i ekologisk växtodling, på Gladbacher Hof. FOTO: HERMANN LEGGEDÖR

Man är utrustad med en högteknologisk maskinpark och tillämpar plöjningsfrit odling med kultivator och hjälp av insådder samt vall. 160 ton spannmål säljs direkt till ett bageri. Säsongsarbetarna får värdiga löner på 15 Euro/timme.

Det var glädjande att se odlingen, kyllagret, packningsstationer och själva familjen stolt över sina mycket fina odlingar. Gården agerar lyhört mot marknaden och hittade sin nisch kopplad till sin vision och sina värderingar. Det andas framåtanda och entusiasm. Lössjordar underlättar med sin höga vattenkapacitet och bördighet, men på grund av läget är man beroende av bevattningen för grönsaksodlingen.

Som avslutning på vår resa besökte vi en ”Bioland” växtodlingsgård med 476 hektar nära Kiel på bland annat tunga lerjordar. Omställningen påbörjades 1989 och redan på 90-talet startade gården en egen livsmedelskvarn, som levererar till 700 bagerier i Europa och en egen ekologisk foderkvarn.

Det odlas mycket brödspannmål som speltvete av sorten Zollernspeltz, havre och åkerbönor med rätt återhållsam gödsling. Bärande är insådder av klöver och vall, plöjning när det behövs och en hygglig växtföljd. Lokalklimatet präglas av Nordsjön och bitvis extrema nederbörd i otid, dock är skördenivån god med 5 ton för dinkel och grynhavre. Åkerbönor borde i år också ge 5 ton. Även här andas verksamheten övertygelse utan genvägar.

Det intryck som dröjer sig kvar är att resor öppnar vyerna, skapar utbyte, ger impuls för eftertanke och Öko-Feldtage är genuina i sitt upplägg.

Hermann Leggedör

Hermann Leggedör är eko- och växtodlingsrådgivare på Agri-kultur i Småland. Han har sina rötter i Tyskland, där han har utbildats inom lantbruk.

besök gärna webbsidan från “Öko-Fedltage” https://oeko-feldtage.de/

Kategorier
Agri-Kultur

Tysklandresa “Öko-Feldtage”


Studieresa till mässan Öko-Feldtage och ekoodlingar i Tyskland
Hermann Leggedör på rådgivningsföretaget Agri-kultur i Småland AB bjuder in till en resa till Tyskland för att besöka mässan Öko-Feldtage samt göra studiebesök på två gårdar. Mässan genomförs 28-30 juni 2022 på försöksgården Gladbacher Hof, nära Limburg an der Lahn. Resan erbjuder svensk guidning för att du ska få ut det mesta kring demoodlingar, maskinvisningar och samtal. Christoph Hochmuth och Hermann Leggedör, både med Tyska som modersmål och Svenska som andra språk samarbetar i frågan. Det finns över 300 ekologiska aktörer på plats. Videofilm över området Gladbacher Hof
https://youtu.be/dCfbdlMN7pI
exempel på tekniska innovationer https://oeko-feldtage.de/programm-oeko-feldtage-2022/innovationsbeispiele/
Bl. a. färdigställs nytt lösdriftsstall för mjölkkorna för 128 kor. Gladbacher Hof är ansluten till Justus-Liebig-Universität och är därmed bredvid att vara en vanlig ekologiskt gård (Bioland certifierad sedan 1981) också försöksgård. De flesta sortförsök sker som mest på delstatsnivå.
Det ena gårdsbesöket är på Bioland Müller-Oelbke, nära Göttingen. Gården har 350 hektar med ekologisk odling fördelat på spannmål, trindsäd, potatis och frilandsgrönsaker. Den andra gården som besöks heter Gut-Wulksfelde Bioland och finns norr om Hamburg. Gårdens 250 hektar är fördelade på odling av spannmål, potatis och vall. Det finns 1200 höns i mobila hönshus samt köttdjur och grisar. Gårdens bageri är välbesökt och gården har en omfattande försäljning direkt till konsument.

När och hur: På och avstigning på Malmö central. Nattfärja Malmö-Travemünde 27 juni, tillbaka i Malmö 2 juli. Två övernattningar nära fältmässan på Hotel Elan i Limburg, 20 min från Gladbacher Hof.

Detaljuppdatering
27/6 avfart kl 16 när Malmö Central senare övernattning i Lübeck
28/6 från Lübeck till Limburg an der Lahn, 1: a övernattning Hotel-Elan
29/6 Öko-Feldtage 9-18, evtl kulturprogram på mässan 2: a natt Hotel-Elan
30/6 Öko-Feldtage from 9 tom intag lunch, sedermera vidare till gården
Müller-Oelbke 1: a besöksgård, kvällen övernattning i närheten där
på Stadthotel-Heiligenstadt
1/7 norrut till Gut-Wulksfelde 2: a gården, övernattning därefter
2/7 hem från Tangstedter-Mühle till Malmö, ankomst ca lunchtid

Målgrupp: Ekolantbrukare och ekorådgivare.

Kostnad: Resan är delvis finansierad med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Deltagarna betalar för kost och logi samt en startavgift.

Mer detaljerad information kommer senare.

Kontakta Hermann Leggedör vid intresse/anmälning på: hermann@agri-kultur.se eller 0707-912374.

Sommaren 2019 arrangerades en motsvarande resa.
https://agri-kultur.se/wp-content/uploads/2019/08/Studieresa-Tyskland-2019-reserapport-giltig.pdf


Anmäl dig/er snarast! dock senast 16 maj 2022


Nytt kostall på gång och kommer färdigställas tom Öko-Feldtage
Kategorier
Agri-Kultur

Lyckegård Group tar över Treffler Maskinteknik

https://www.lyckegard.com/blogg-artiklar/2021/9/7/lyckegrd-group-brjar-slja-trefflers-maskinsortiment

Lyckegård Group börjar sälja Trefflers maskinsortiment i Sverige, Norge och Finland

Under sommaren har en överenskommelse mellan Lyckegård Group AB och Treffler Maschinenbau GmbH & Co. KG gjorts som gör Lyckegård till ny exklusiv återförsäljare av hela Trefflers sortiment i Sverige, Norge och Finland.

”Vi ser fram emot att kunna erbjuda Trefflers maskiner till våra kunder. Företaget har en lång tradition och stor kunskap inom maskiner för hållbar odling och tillverkar redskap av hög kvalitet för precisionsarbete inom bland annat mekanisk ogräsbekämpning. Trefflers sortiment kompletterar Lyckegårds nuvarande portfölj med bland annat ogräsharvar, olika typer av kultivatorer och radrensare”, berättar Lyckegårds VD Christian Bjärntoft.

Tyska familjeföretaget Trefflers historia startade för flera hundra år sedan, som smidesverkstad på 1700-talet. Än idag ägs företaget av familjen Treffler och har utvecklats från liten smidesverkstad till internationellt företag och attraktiv arbetsgivare inom produktion av olika typer av ogräsharvar, radhackor, kultivatorer, såmaskiner och andra specialmaskiner för vall- och spannmålsgrödor, specialgrödor samt för frilandsodling.

Agri-Kultur i Småland som tidigare sålt Treffler i Sverige kommer att bistå i övergången samt fortsätta med support och eftermarknad via Lyckegård.

För mer information vänligen kontakta

Christian Bjärntoft
+46708507647
christian@lyckegard.com

Fr. v. Dominikus Treffler, Paul Treffler Jr, Paul Treffler, Anders Holm, styrelseordförande Lyckegård Group och Christian Bjärntoft, VD Lyckegård.
Fr. v. Dominikus Treffler, Paul Treffler Jr, Paul Treffler, Anders Holm, styrelseordförande Lyckegård Group och Christian Bjärntoft, VD Lyckegård.
Kategorier
Agri-Kultur

Treffler Broschyr

För att få helskärm och fin upplösning klicka på följande ikon under broschyren:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Kategorier
Agri-Kultur

Vårda markens universum

Nu är Hermann Leggedör krönikör i lantbrukstidningen ATL. Första krönikan är “Det krävs pannben för att vara bonde”.

https://www.atl.nu/kronika/kronika-det-kravs-pannben-for-att-vara-bonde/