Kategorier
Agri-Kultur

Studieresa Tyskland 2023 – Ekologiska gårdar i Schleswig-Holstein 18 – 21 juni 2023

Studieresan till ekologiska gårdar i norra delstaten Schleswig-Holstein blir av; vi är ca 25 deltagare, några enskilda enskilda platser ledig, vi har en hytt kvar på båten från Travemünde.

Länsstyrelsen Östergötland arrangerar en studieresa tillsammans med Hermann Leggedör och i samarbete med Hushållningssällskapet Östergötland. Resan kommer göra fyra studiebesök på olika gårdar i norra Tyskland, i delstaten Schleswig-Holstein.

Växtodlingsinriktat med komplettering foder-/vallproduktion. Hur hanterar ekologiska lantbrukare i Tyskland ett torrare klimat. Vi får insyn i deras odlingssystem. Erfarenhetsutbyte om grön marktäckning, botten- och mellangrödor samt andra tekniklösningar eller kombinationer. Det siktas på ett möte med en ekologisk marknadsorganisation, som ägs av lantbrukarna.

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—ostergotland/2023-03-14–studieresa-tyskland-2023.html?fbclid=IwAR1V1QN1YNKufOZOBbt9taczdV8g1qaHddjox_ixA7N8eRAMaFIZ6VsTgOs