Kategorier
Agri-Kultur

Studieresa ekologiska grönsaksodlingar 4 – 5 juli 2023, Skåne

Yrkesodlare eller rådgivare av frilandsgrönsaker eller du som är intresserad av en framtida ekologisk grönsaksodling, är välkommen på studieresa till Skåne. Temat för resan är odling och marknad.

Resan arrangeras av Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, i samarbete med ekoträdgårdsgruppen på Jordbruksverket. Resan finansieras av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin. Deltagarna står för kost och logi.

Du kan ta dig till Skåne och Kristianstad med tåg eller bil, därefter finns busstransport resten av resan. Efter sista studiebesöket kan du ta tåget från Lund. Meddela dina transportval till arrangören.

Startdag tisdag den 4 juli kl 12

Lucia och Niklas Svensson, Sixtorp, Österlövsvägen 544, 29 194 Kristianstad, guidar oss.

Vi startar med lättare lunch och fortsätter ut i fälten.

Gårdarna Sixtorp och Fagraslätt https://www.fagraslatt.se/ samarbetar.

På Sixtorp odlas potatis, lök, morötter, rödbetor, raps, spannmål och foderväxter.

På Fagraslätt odlas matbönor, nakenhavre, nakenkorn, linfrö med mera som packas och säljs i egen regi. Nya spännande grödor som quinoa och linser odlas i samarbete med företaget Nordisk Råvara.

Därifrån fortsätter vi till Lundmarks Lantbruk https://jordpatrynet.se/gardar/lundmarks-lantbruk/  och blir mottagna av Stefan Lundmark. Vi besöker morotsodlingen i Nöbbelöv.

På kvällen har vi gott om tid för en gemensam måltid och diskussioner!

Förmiddagen onsdag den 5 juli fortsätter vi hos Lundmarks Lantbruk med att titta på äppelodlingen på Skepparslövsvägen.

Efter lunch förflyttar vi oss till Biskopshagens Odlingar i Staffanstorp, Norra Knästorpsvägen 171, till Emma Sandberg och Joel Månsson https://www.biskopshagensodlingar.se/ där vi börjar kl 13. På gården odlas spannmål, trindsäd och raps men huvudgrödorna är grönsaker. Potatis, rödbetor och rotselleri odlas storskaligt, men även olika sorters kål i mindre skala.

Du kan ta dig till Skåne och Kristianstad med tåg eller bil, därefter finns busstransport resten av resan. Efter sista studiebesöket kan du ta tåg från Lund efter kl 17. Meddela dina transportval till arrangören.

Huvudmålgrupp: Yrkesodlare och Ekorådgivare.

Info, intresseanmälningar, tips: Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, 0707–912374 (SMS men INTE telefonsvarare) herman@agri-kultur.se

Kontaktperson Jordbruksverket:Sara Furenhed, sara.furenhed@jordbruksverket.se, 036-15 85 15. Anmälan (OBS bindande!) senast 4 juni till Sara eller Hermann. Datumet är viktigt för att kunna klara bokning hotellnatten den 5/7. Meddela önskemål om dubbel-/flerbädds-/enkelrum och matpreferenser, resesätt.  Välkommen!