Kategorier
Agri-Kultur

Reportage från två tyska Ekogårdar från Studieresan 2022

Vi besökte efter Öko-Feldtage 2022 två Bioland – Gårdar:

Gårdsstudiebesök 1 – “Müller-Oelbke” – en textfil plus bildfil därunder

Gårdsstudiebesök 2 – “Gut-Rosenkrantz” – en textfil plus bildfil därunder, scrolla nedanför

Bi