Kategorier
Agri-Kultur

Alla kan dra nytta av det ekologiska jordbrukets styrka och mångfald

”Inspireras av Tysklands ekologiska lantbruk”

Krönika ATL: 19/7/2022

https://www.atl.nu/tyskland-ekologiska-lantbruk-insprirerar

Inom ekologiskt lantbruk i Tyskland finns en stor innovations- och livskraft. Det står klart efter besök på den tyska mässan ”Öko-Feldtage” i delstaten Hessen och två ekologiska växtodlingsgårdar, skriver Hermann Leggedör.

Hermann Leggedör skriver om intrycken från en resa i Tyskland.
FOTO: BEATE METZLAFF

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande eller fasta skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

I år var det tredje gången som Öko-Feldtage organiserades. Framöver ska mässan turnera genom olika delstater. Och den har visat sig vara en ypperlig plattform för att förmedla forskning kring ekologiskt lantbruk och göra den synligt för lantbrukare.

Den här sommaren genomfördes mässan på Gladbacherhof, en gård med nytt kostall, som tillhör universitetet Gießen. 11 500 besökare och 330 utställare på tre dagar kan jämföras med allmänna DLG-mässan (kan sägs vara Tysklands motsvarighet till Borgeby fältdagar) med 15 000 besökare.

Att tyska staten satsar och värdesätter aktiviteten och ekologiskt lantbruk styrktes av att jordbruksministern Cem Özdemir och delstatsministern Priska Hinz öppnade mässan.

På plats förevisades innovationer, maskiner och agroforestry. Det fanns fält- och sortförsök, demoodlingar (120 grödor med 500 sorter) på 20 hektar och mycket mer.

Mässan hade ett helgjutet koncept med enbart ekologisk mat och dryck. Som privatperson och ekorådgivare gav det mig mycket inspiration och laddning till mina yrkesbatterier. Den visade det ekologiska jordbrukets innovativa styrka och mångfald, som inte enbart tilltalar ekologiska bönder. Där finns en spjutspetsförmåga som även det konventionella lantbruket kan dra nyttan av. Modern teknologi parat med kompetensen i bland annat växtbiologin och den inneboende särarten av ekologiskt lantbruk.

Därefter åkte vi till en privat ”Bioland” växtodlingsbondgård öster om Witzenhausen (staden där en vägledande universitetsutbildning renodlad för ekologiskt jordbruk finns). Gården är ekologisk sedan 1992 och startade med 35 hektar. I dag har man 350 hektar, varav 10 hektar egna med odling av bland annat 30 hektar potatis, 65 hektar grönsaker och 9 hektar sockerbetor.

På Öko-Feldtage. Vy över agroforestry inbäddat i ekologisk växtodling, på Gladbacher Hof. FOTO: HERMANN LEGGEDÖR

Man är utrustad med en högteknologisk maskinpark och tillämpar plöjningsfrit odling med kultivator och hjälp av insådder samt vall. 160 ton spannmål säljs direkt till ett bageri. Säsongsarbetarna får värdiga löner på 15 Euro/timme.

Det var glädjande att se odlingen, kyllagret, packningsstationer och själva familjen stolt över sina mycket fina odlingar. Gården agerar lyhört mot marknaden och hittade sin nisch kopplad till sin vision och sina värderingar. Det andas framåtanda och entusiasm. Lössjordar underlättar med sin höga vattenkapacitet och bördighet, men på grund av läget är man beroende av bevattningen för grönsaksodlingen.

Som avslutning på vår resa besökte vi en ”Bioland” växtodlingsgård med 476 hektar nära Kiel på bland annat tunga lerjordar. Omställningen påbörjades 1989 och redan på 90-talet startade gården en egen livsmedelskvarn, som levererar till 700 bagerier i Europa och en egen ekologisk foderkvarn.

Det odlas mycket brödspannmål som speltvete av sorten Zollernspeltz, havre och åkerbönor med rätt återhållsam gödsling. Bärande är insådder av klöver och vall, plöjning när det behövs och en hygglig växtföljd. Lokalklimatet präglas av Nordsjön och bitvis extrema nederbörd i otid, dock är skördenivån god med 5 ton för dinkel och grynhavre. Åkerbönor borde i år också ge 5 ton. Även här andas verksamheten övertygelse utan genvägar.

Det intryck som dröjer sig kvar är att resor öppnar vyerna, skapar utbyte, ger impuls för eftertanke och Öko-Feldtage är genuina i sitt upplägg.

Hermann Leggedör

Hermann Leggedör är eko- och växtodlingsrådgivare på Agri-kultur i Småland. Han har sina rötter i Tyskland, där han har utbildats inom lantbruk.

besök gärna webbsidan från “Öko-Fedltage” https://oeko-feldtage.de/