Kategorier
Agri-Kultur

Agri-kultur med egen monter, G 84, på Borgeby Fältdagar 25 + 26 Juni

Nystartat samarbete med tyska företaget Treffler Maschinenbau. Treffler-Precisions-Ogräsharv med unik och sedan flera år beprövat teknik i flera andra länder, i synnerhet Tyskland, ska introduceras i Sverige och Danmark. Treffler-Ogräsharv har fått god respons i bl.a. tysk ekoodling. Välkommen till fältmontern. Vi visar en 6 m Precisions-Ogräsharv, och en 3 m Precisions-Fjäderharv för bl.a. effektiv stubbearbetning. Broschyrer på svenska. Även Precisions-Kultivator för såbäddsberedning, stubbearbetning och sådd kan vi talar om. Ogräsharv som ett effektiv redskap för mekanisk ogräsbekämpning i ekologisk och konventionell odling. Agri-kultur kommer importera och sälja maskinerna från Treffler-Maschinenbau i Sverige och Danmark. Kolla in http://borgebyfaltdagar.se/ och se på mässkatalog och mässkarta 2014. Monter G 84, nära ingång 2. Utifrån min rådgivningsverksamhet, med bl.a. stark fokus på ekologiskt lantbruk, kan vi talar odlingssystem, ogrässtrategi i ekologiska odlingssystem. Men ogräsharv och för den skull även i kombination med  radrensare är goda komplement även i konventionell odling. Välkommen för samtal och diskussion!
Für Sie aus Deutschland: wir können gern Deutsch sprechen, Muttersprache, seit 16 Jahren in Schweden. Agri-kultur ist im Grunde eine private Beratungsfirma für landwirtschaftliche Beratung und Schwerpunkt auf ökologischem Landbau. Ich betreibe individuelle Hofberatung in Südostschweden mit Sitz in Kalmar. Der ökologische Landbau ist mir sehr vertraut. Ich sehe aber auch gute Anwendungsmöglichkeiten für die mechanische Unkrautbekämpfung mit Unkrautstriegel und Reihenhacken im konventionellen Landbau. Mit der Teilnahme an den Borgeby-Feldtagen beginnt auch die Zusammenarbeit mit der Maschinenbaufirma Treffler. Wir presentieren einen 6 m Präzisions-Unkrautstriegel und eine Präzisions-Federzahnegge für u.a. effektive Stoppelbearbeitung. Der Treffler-Präzisons-Striegel hat sich in Deutschland und anderen Ländern bereits bewährt. Sie finden mich auf dem Feldmessestand G 84 in der Nähe des Eingangs 2. Schauen Sie auch gern in die webbseite http://borgebyfaltdagar.se/unter Aussteller und Karte 2014: Agri-kultur i Småland. Hier finden Sie auch mehr Infos zur Messe. Willkommen für Gespräch und Diskussion! Die Borgeby Feldtage bieten einen interessanten Einblick in die schwedische und skandinavische Landwirtschaft und ist Skandinaviens grösste Freilandmesse für die Landwirtschaft.

Kategorier
Agri-Kultur

Soja – ett alltför populärt fodermedel

Efterfrågan ökar fortfarande, men hur blir en ytterligare produktionsökning möjlig utan alltför stor negativ miljöpåverkan? Detta, och mycket mer, diskuteras i en nyligen utgiven rapport från Världsnaturfonden. http://www.greppa.nu/5.1b8a384c144437186eace4e.html

Kategorier
Agri-Kultur

Färskt studie om biogasproduktion på ekologiska gårdar

http://www.sustaingas.eu/demands.html?L=1
handbok och länk därtill längre nedanför
via följande länk kan man ladda ned handbok 2013 om biogasproduktion
på ekologiska gårdar
http://www.sustaingas.eu/fileadmin/sustaingas/documents/handbook/SUSTAINGAS_handbook_EN.pdf

finns också på andra språk, t.ex. tyska
Med vänliga hälsningar, Hermann Leggedör

Kategorier
Agri-Kultur

Debatt: Ersätt svenska ekobönders miljöarbete

http://www.krav.se/nyhet/debatt-ersatt-svenska-ekobonders-miljoarbete

Varje dag på våra KRAV-märkta gårdar gör vi ett livsviktigt miljöarbete, för dig, för oss och för kommande generationer! Vi bidrar till 12 av regeringens 16 miljömål, till exempel renare vatten och ökad biologisk mångfald. Fortsatt miljöersättning till oss ekobönder är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att nå miljömålen. Om miljöersättningarna dras in, eller som nu, inte kommer att betalas ut till nya ekobönder under 2015, då kommer inte miljömålen att nås. Sannolikt kommer istället ekomat att importeras från andra länder där miljöersättningarna finns kvar. Sverige behöver svenska KRAV-bönder för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, skriver lantbrukarna Elin Rydström, Karl-Petter Bergwall, Ulf Pyk och Carl-Erik Ehrenkrona.

 

Kategorier
Agri-Kultur

Greppa Näringens gårdsdag med stallvisning på Dalby Ekologiska torsdag 5/12

Torsdag 5-12-2013, kl. 13.00 – 15.30

Gårdsdag på Dalby Ekologiska med flera aktörer inom Greppa Näringen

och visning av nya ladugården med robotmjölkning till 70 kor.

Vi kommer att ta upp frågor kring foderstater, utfodringskontroll, fosfor- och kvävestrategi, växtnäring och byggplanering. Vi kommer även att går in på ett intressant samarbete mellan mjölkgården och en annan gård angående fodersäkerhet, maskininsats och gödselspridning.

Du har möjlighet att träffa kunniga rådgivare och möta dina lantbrukskolleger.

Inbjudan: http://kompass.lrf.se/image/user_uploads/documents/SbcAMnkfLwIc9jhJSMfk/Inbjudan%20Dalby%205-12.pdf

Karta: http://kompass.lrf.se/lst-h/4314/Map.aspx

 

 

 

Kategorier
Agri-Kultur

1-12-2013: Webbsidan “www.agri-kultur.se publiceras första gången

Idag publiceras för första gången vår webbsida “www.agri-kultur” för Agri-kultur i Småland AB. Ett stort TACK! till Elmar Eberhardt, som hjälpte med installation, diskussion och bakgrundsinformation. Elmar arbetar på Solmarka Gård  och är bl.a. mycket intresserade av maskin-/lantbruksteknik och är vår granne.