Kategorier
Agri-Kultur

Greppa Näringens gårdsdag med stallvisning på Dalby Ekologiska torsdag 5/12

Torsdag 5-12-2013, kl. 13.00 – 15.30

Gårdsdag på Dalby Ekologiska med flera aktörer inom Greppa Näringen

och visning av nya ladugården med robotmjölkning till 70 kor.

Vi kommer att ta upp frågor kring foderstater, utfodringskontroll, fosfor- och kvävestrategi, växtnäring och byggplanering. Vi kommer även att går in på ett intressant samarbete mellan mjölkgården och en annan gård angående fodersäkerhet, maskininsats och gödselspridning.

Du har möjlighet att träffa kunniga rådgivare och möta dina lantbrukskolleger.

Inbjudan: http://kompass.lrf.se/image/user_uploads/documents/SbcAMnkfLwIc9jhJSMfk/Inbjudan%20Dalby%205-12.pdf

Karta: http://kompass.lrf.se/lst-h/4314/Map.aspx