Kategorier
Agri-Kultur

1-12-2013: Webbsidan “www.agri-kultur.se publiceras första gången

Idag publiceras för första gången vår webbsida “www.agri-kultur” för Agri-kultur i Småland AB. Ett stort TACK! till Elmar Eberhardt, som hjälpte med installation, diskussion och bakgrundsinformation. Elmar arbetar på Solmarka Gård  och är bl.a. mycket intresserade av maskin-/lantbruksteknik och är vår granne.