Kategorier
Agri-Kultur

Debatt: Ersätt svenska ekobönders miljöarbete

http://www.krav.se/nyhet/debatt-ersatt-svenska-ekobonders-miljoarbete

Varje dag på våra KRAV-märkta gårdar gör vi ett livsviktigt miljöarbete, för dig, för oss och för kommande generationer! Vi bidrar till 12 av regeringens 16 miljömål, till exempel renare vatten och ökad biologisk mångfald. Fortsatt miljöersättning till oss ekobönder är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att nå miljömålen. Om miljöersättningarna dras in, eller som nu, inte kommer att betalas ut till nya ekobönder under 2015, då kommer inte miljömålen att nås. Sannolikt kommer istället ekomat att importeras från andra länder där miljöersättningarna finns kvar. Sverige behöver svenska KRAV-bönder för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, skriver lantbrukarna Elin Rydström, Karl-Petter Bergwall, Ulf Pyk och Carl-Erik Ehrenkrona.