Kategorier
Agri-Kultur

Färskt studie om biogasproduktion på ekologiska gårdar

http://www.sustaingas.eu/demands.html?L=1
handbok och länk därtill längre nedanför
via följande länk kan man ladda ned handbok 2013 om biogasproduktion
på ekologiska gårdar
http://www.sustaingas.eu/fileadmin/sustaingas/documents/handbook/SUSTAINGAS_handbook_EN.pdf

finns också på andra språk, t.ex. tyska
Med vänliga hälsningar, Hermann Leggedör