Kategorier
Agri-Kultur

Soja – ett alltför populärt fodermedel

Efterfrågan ökar fortfarande, men hur blir en ytterligare produktionsökning möjlig utan alltför stor negativ miljöpåverkan? Detta, och mycket mer, diskuteras i en nyligen utgiven rapport från Världsnaturfonden. http://www.greppa.nu/5.1b8a384c144437186eace4e.html