Kategorier
Agri-Kultur

Agritechnica 2015

Agritechnica, Måndag, 09.11, kl. 16:00 – 17.00
Tekniktrender inom Ekologiskt Växtodling – vad kan vi förvänta oss? (på tyska)
DLG-Gremium för Eko-Lantbruk
Naturland – Verband für ökologischen Landbau e.V. (Naturland – Odlarförening för ekologisk lantbruk)
Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN)
Hermann Leggedör (SE) – Presentation av “System Cameleon” och praktiska erfarenheter därmed i Sverige
Christian Petersen (DK) – Danska erfarenheter och trender
Forum 1 “Växtodling live”, Halle 15 Stand G31

https://www.agritechnica.com/de/fachprogramm/terminkalender/

http://www.gothiaredskap.se/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=126&Itemid=1056&lang=sv

I övrigt rekommendera självfallet ett besök på Agritechnica, 10-14/11, Exklusivdagar 8+9/11, mässan är stort, kolla in utbudet innan, räknar med 1-2 dagar.

Besök gärna också Treffler Maschinenbau, och deras Precisions-Ogräsharv, Hall 11, Monter 11 E 25, vänster om ingång Süd/South 1

Kategorier
Agri-Kultur

Grund vallbrott, genomskärande Videolänk från FIBL i Schweiz

Länk angående vallbrott och insats av olika redskap: olika, kultivator, fräs, plog, skumplog med målet att bearbeta 10 cm djupt.

Källan: FIBL.ch, https://www.youtube.com/watch?v=7H1-wVjUi2Y; poängen är, att bearbeta grunt, dock helt genomskärande, som är viktigt i bekämpning och förebyggande mot främst rotogräs

 

Kategorier
Agri-Kultur

“Borgeby Fältdagar” 24 + 25 juni 2015

24-25 juni genomförs Borgeby Fältdagar, den största friluftsmässan för lantbruk i Skandinavien, norr om Lund, inte långt från Malmö, som är både intressant för konventionella och ekologiska lantbrukare: http://www.borgebyfaltdagar.se/.
Agri-kultur i Småland har en egen frilandsmonter: G 32, Agri-kultur i Småland AB. Här kan du informera Dig angående Treffler – Precisions – Ogräsharv, – kultivatorer från Treffler Maschinenbau, http://www.treffler.net/ och traktorburna och andra flammare från Reinert Metallbau und Abflammtechnik http://www.abflammtechnik.de/docs/start_01.php informieren. Givetvis kan Du också diskutera ekologisk odling med mig: odling, marknad, regelverk. Mekanisk och termisk bekämpning kan även vara intressant för konventionella odlingssytem!

Treffler Ogräsharv i PotatisTreffler Precisions Ogräsharv fungerar pga. den unika inställningen och förmågan, att följer markytan oavsett höjdskillnader i många grödor och är ett utmärkt redskap även i grönsaksgrödor.

Det ska bli en maskinvisning för mekanisk ogräsbekämpning, var det även visas en Treffler – Precisions – Ogräsharv under praktiska förhållanden i skiftande spannmålsgrödor: http://www.borgebyfaltdagar.se/?page=maskindemonstrationer&p=1780&m=1322
Hålltider: Mekanisk ogräsbekämpning –> notera i din almanackan
onsdag 24 juni kl. 10.00
torsdag 25 juni kl. 12.00
Direktlänk Treffler på hemsidan https://agri-kultur.se/treffler/
Direktlänk Reinert på hemsidan https://agri-kultur.se/reinert/

Reinert flammteknik är ett ypperligt bra alternativ för termisk bekämpning av ogräs i grönsaksodlingar.

Kategorier
Agri-Kultur

SM i Plöjning 20-21 september på Wärnanäs

Agri-kultur i Småland AB är med som utställare på SM i Plöjning på Wärnanäs lördag 20 – söndag 21/9. Du är välkommen på min monter. Vi kan diskutera rådgivning, växtodling. Du kan kolla in Treffler Precisions Ogräsharv. Skulle jag inte vara på plats det ögonblicket, ring mig under 0707 – 912 374. Vill du, att vi ska träffas på montern, ring gärna. Välkommen!

Mer info om SM plöjning: https://www.facebook.com/juf.se

Jordbrukare – Ungdomens Förbund: http://juf.se/?page_id=942

Kategorier
Agri-Kultur

Etablerat termisk ogräsbekämpning hos Agri-kultur

Efter att har blivit tillfrågat, är jag och Agri-kultur nu importör och återförsäljare för tysk teknik inom termisk ogräsbekämpning. Tillverkaren heter maskinföretaget Reinert från Bayern i södra Tyskland. Reinert Abflammtechnik är etablerat inom ekologiskt lantbruk i Tyskland. Reinert erbjuder traktorburna aggregat from 1,50 m tom 6,00 m arbetsbredd, uttag ur gasfasen eller uttag direkt från flytande gas. Tekniken används vid flamning t.ex. direkt inför sådd av morötter eller/och direkt inför uppkomsten av morötterna, som besparar mycket handarbete. Tekniken är enkel, behöver ingen fläkt. Snart bygger jag på min webbsida med mer information. Kolla än så länge in den tyska hemsidan http://www.abflammtechnik.de/docs/anbau_01.php

Traktorburen flamaggregat med uttag av flytande gas med storflaska i fronthydrauliken

Traktorburen flammare, uttag av gas ur gasfasen, 3 styck P11 stående i vattenbad, som förhindrar frysning vid för stort uttag, vattnet värms upp inom systemet, enkel, effektiv teknik, som underlättar ekologisk grönsaksodling. Det här har 1,50 m arbetsbredd, fårs även med 1,80 m och tom 6 styck P 11. Även liggande vid köp av flytande gas.

Der Büffel ovanifrån

 

Maskintillverkaren Reinert erbjuder via Agri-kultur även “Der Büffel“, en unik maskin, kraftuttagsdriven, 2,20 – 2,70 m arbetsbredd, som möjliggör direkt renovering respektive reparation av vildsvinskadade vallodling. maskinen är kraftuttagsdriven, lägger skadade vallrester med jord tillbaka och packar, jämnar ut markytan. Kolla in än så länge den tyska hemsidan http://www.derbueffel.eu/docs/start_01.php

 

Der Büffel – Detalj om utjämningen underifrån sett, framme drivaxel, sedan 2 axlar, som flytter växtrester och jord och först det ena, sen åt andra hållet, följd av packning

Der Büffel detalj utjämning

Kategorier
Agri-Kultur

Treffler Precisions-ogräsharv, – fjäderharv och -kultivator

Treffler-Precisions-OgräsharvTreffler Precision-Ogräsharv – unik följsam, effektiv och precis

Unik följsamhet pga av väljbar tryck på pinnarna via central axel kopplat till varje pinne. Pinnarna följer markytan oavsett höjdskillnaden.

Agri-kultur i Småland AB deltog på Borgeby Fältdagar och är importör och försäljare av Treffler-Precisions-Ogräsharv, Treffler-Precision-Fjäderharv och Treffler-Precision-Kultivator. Även tillverkaren, Paul Treffler senior, var på Borgeby och vår monter.

Välkommen med förfrågningar och frågor. Demo 6 m ogräsharv och Demo 3 m fjäderharv är nu hemma som visningsmaskiner. Denna webbsida uppdateras med egna rubriker snart möjligt, vill du redan nu se på tekniken kolla in hos http://www.treffler.net/produkte/zinkenstriegel/ angående Ogräsharven, eller fjäderharven http://www.treffler.net/produkte/federzahnegge/ och kultivatorn http://www.treffler.net/produkte/grubber/

Treffler-Precisionsogräsharv kan även utrustas med pneumatiskt såmaskin, beprövat utmatningssystem via slangar och tallrikar, för alla arbetsbredd: t.ex. 6 m (eldriven), över 6 m hydrauldriven; from 12 m antingen hydraul- eller kraftuttagsdriven

 

Ogräsharv tidigt i majs

 

 

 

 

Treffler-Precisions-Ogräsharv i majs

 

Treffler Precisions Fjäderharv på stubb

 

 

 

 

 

 Precisions-Fjäderharv vid stubbearbetning

Treffler Precisions Kultivator   Treffler-Precisions-Kultivator

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier
Agri-Kultur

Agri-kultur med egen monter, G 84, på Borgeby Fältdagar 25 + 26 Juni

Nystartat samarbete med tyska företaget Treffler Maschinenbau. Treffler-Precisions-Ogräsharv med unik och sedan flera år beprövat teknik i flera andra länder, i synnerhet Tyskland, ska introduceras i Sverige och Danmark. Treffler-Ogräsharv har fått god respons i bl.a. tysk ekoodling. Välkommen till fältmontern. Vi visar en 6 m Precisions-Ogräsharv, och en 3 m Precisions-Fjäderharv för bl.a. effektiv stubbearbetning. Broschyrer på svenska. Även Precisions-Kultivator för såbäddsberedning, stubbearbetning och sådd kan vi talar om. Ogräsharv som ett effektiv redskap för mekanisk ogräsbekämpning i ekologisk och konventionell odling. Agri-kultur kommer importera och sälja maskinerna från Treffler-Maschinenbau i Sverige och Danmark. Kolla in http://borgebyfaltdagar.se/ och se på mässkatalog och mässkarta 2014. Monter G 84, nära ingång 2. Utifrån min rådgivningsverksamhet, med bl.a. stark fokus på ekologiskt lantbruk, kan vi talar odlingssystem, ogrässtrategi i ekologiska odlingssystem. Men ogräsharv och för den skull även i kombination med  radrensare är goda komplement även i konventionell odling. Välkommen för samtal och diskussion!
Für Sie aus Deutschland: wir können gern Deutsch sprechen, Muttersprache, seit 16 Jahren in Schweden. Agri-kultur ist im Grunde eine private Beratungsfirma für landwirtschaftliche Beratung und Schwerpunkt auf ökologischem Landbau. Ich betreibe individuelle Hofberatung in Südostschweden mit Sitz in Kalmar. Der ökologische Landbau ist mir sehr vertraut. Ich sehe aber auch gute Anwendungsmöglichkeiten für die mechanische Unkrautbekämpfung mit Unkrautstriegel und Reihenhacken im konventionellen Landbau. Mit der Teilnahme an den Borgeby-Feldtagen beginnt auch die Zusammenarbeit mit der Maschinenbaufirma Treffler. Wir presentieren einen 6 m Präzisions-Unkrautstriegel und eine Präzisions-Federzahnegge für u.a. effektive Stoppelbearbeitung. Der Treffler-Präzisons-Striegel hat sich in Deutschland und anderen Ländern bereits bewährt. Sie finden mich auf dem Feldmessestand G 84 in der Nähe des Eingangs 2. Schauen Sie auch gern in die webbseite http://borgebyfaltdagar.se/unter Aussteller und Karte 2014: Agri-kultur i Småland. Hier finden Sie auch mehr Infos zur Messe. Willkommen für Gespräch und Diskussion! Die Borgeby Feldtage bieten einen interessanten Einblick in die schwedische und skandinavische Landwirtschaft und ist Skandinaviens grösste Freilandmesse für die Landwirtschaft.

Kategorier
Agri-Kultur

Soja – ett alltför populärt fodermedel

Efterfrågan ökar fortfarande, men hur blir en ytterligare produktionsökning möjlig utan alltför stor negativ miljöpåverkan? Detta, och mycket mer, diskuteras i en nyligen utgiven rapport från Världsnaturfonden. http://www.greppa.nu/5.1b8a384c144437186eace4e.html

Kategorier
Agri-Kultur

Färskt studie om biogasproduktion på ekologiska gårdar

http://www.sustaingas.eu/demands.html?L=1
handbok och länk därtill längre nedanför
via följande länk kan man ladda ned handbok 2013 om biogasproduktion
på ekologiska gårdar
http://www.sustaingas.eu/fileadmin/sustaingas/documents/handbook/SUSTAINGAS_handbook_EN.pdf

finns också på andra språk, t.ex. tyska
Med vänliga hälsningar, Hermann Leggedör

Kategorier
Agri-Kultur

Debatt: Ersätt svenska ekobönders miljöarbete

http://www.krav.se/nyhet/debatt-ersatt-svenska-ekobonders-miljoarbete

Varje dag på våra KRAV-märkta gårdar gör vi ett livsviktigt miljöarbete, för dig, för oss och för kommande generationer! Vi bidrar till 12 av regeringens 16 miljömål, till exempel renare vatten och ökad biologisk mångfald. Fortsatt miljöersättning till oss ekobönder är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att nå miljömålen. Om miljöersättningarna dras in, eller som nu, inte kommer att betalas ut till nya ekobönder under 2015, då kommer inte miljömålen att nås. Sannolikt kommer istället ekomat att importeras från andra länder där miljöersättningarna finns kvar. Sverige behöver svenska KRAV-bönder för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, skriver lantbrukarna Elin Rydström, Karl-Petter Bergwall, Ulf Pyk och Carl-Erik Ehrenkrona.