Kategorier
Agri-Kultur

Kurser p.g. “Eko-Diko/nötköttproduktion” + “Lantbrukskurs i Arby – ekolantbruk i praktiken”

Kurs

Hitta förbättringar och Dina möjligheter i ekologisk diko-/nötköttsproduktion!  

Målgrupp: Ekologiska gårdar, intresserade konventionella och i omläggning befintliga gårdar, även från andra län

Tid: onsdag, 26/10/2016, kl. 9.30 – 15.00

Ort: Ingebo Hagar, Ingebo 107, 598 91 Vimmerby, ca 5 km söder om rondellen mot Målilla,

http://ingebohagar.com/index.html

Efter en lyckad kurs i Påskallavik genomförs vi nu en i norra länet, även deltagare från andra län är välkomna.

Medverkande: ekonom Pernilla Salevid, LRF Konsult, tillsammans med ekorådgivare Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland

Fokus: ekonomi i ekologisk diko/nötproduktion; villkor i ekologisk produktion; foder-/växtodling. Vi vill visa möjligheterna i en omläggning till ekologisk produktion med lösningar för djurhållning, foder, odlings-/gödslings-/ogrässtrategi.

Anmälan/info/önskemål: gärna snart, men senast 21/10/2016 till Hermann 0707-912374, hermann@agri-kultur.se

Välkommen!

Pernilla Salevid och Hermann Leggedör

Medfinansierat av Svenska staten och EU, deltagarna betalar mat/fika

Motiv kor med horn

Kurs

Lantbrukskurs – Arby Södermöre  

Tid: tisdag 22/11/  9.30 – onsdag, 23/11/2016, 15.00

Ort: 388 94 Arby, Södermöre, 2 mil söder om Kalmar

Målgrupp: Ekologiska gårdar, intresserade konventionella och i omläggning befintliga gårdar, även från andra län

  • Vi vill titta på verkligheten hos ekologiska gårdar: växtodling, djurhållning
  • Teoripass varvat med besök hos 3 gårdar i trakten, som ligger nära varandra med olika inriktningar

Voxtorpsgården, KRAV grisar, växt- och foderodling

Solmarka Gård, KRAV växtodling, grönsaker, potatis, höns, mjölk/nöt

AK-Husdjur, KRAV mjölkbesättning, växt-/foderodling

  • Växtföljd, ogräs-/odlings-/gödslingsstrategi, kombination av maskinteknik, tidpunkter, växtbiologi
  • Vallodling, mellangrödor, fixera kväve och hålla koll på ogräs
  • Jordbearbetnings-, ogräsmaskiner
  • Ekologiskt lantbruk

Fokus: Växtodling, utbyte av erfarenheter

Medverkande: Gunnar Danielsson, Olssons Frö, Hans von Essen, Beras, Hermann Leggedör, ekorådgivare, Agri-kultur; ändringar kan förekomma

Anmälan/info/önskemål: gärna tidigt, men senast 10/11/2016 till Hermann 0707-912374, hermann@agri-kultur.se

Välkommen!

Medfinansierat av Svenska staten och EU, deltagarna betalar mat/fika

Agri-kultur i Småland Arby