Kategorier
Agri-Kultur

Fält-/maskindag ekologiskt lantbruk i Bräkne-Hoby

Fältdag ekologiskt lantbruk på Blekinge Naturbruksgymnaisum Bräkne-Hoby

Tisdag 7 november 2017, kl. 9.30–14.30, Bräkne-Hoby, Blekinge Naturbruksgymnasium, utbyte och diskussion utifrån erfarenheter från Naturbruksgymnasiet som drivs helekologisk och KRAV certifierat inom växt-, foderodling och djurhållning (mjölkkor och integrerad gris) och deltagande lantbrukare och rådgivaren. Mycket i ekologiskt lantbruk och odlingen handlar om rätt tidpunkt och åtgärd. Vi talar jordbearbetning med tillhörande teknik, etablering, ogräshantering, odlingsstrategi i ekologisk odling. Naturbruksgymnasiet har ett stor utbud av maskiner tom för radodlade grödor. Därför är vi mest ute på gårdsplan, i maskinhallen och kolla in grödor i mån av tillgång. Anmälan: Hermann Leggedör, ekorådgivare, Agri-kultur i Småland, anmälan senast 3/11, Hermann Leggedör, 0707-91 23 74, hermann@agri-kultur.se

 

Lunch intas på skolan och vi ordna med fika till självkostnadspris.

Välkommen!

Kursen sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Blekinge och Agri-kultur i Småland. Kursen medfinansieras av EU och Svenska Staten.

Sanna Lindberg, Länsstyrelsen Blekinge Län, Telefon: 010-22 40 150, sanna.lindberg@lansstyrelsen.se