Kategorier
Agri-Kultur

Välkommen på kurs om jordbördighet – Levande jord och friska grödor

Välkommen på kurs om jordbördighet – Levande jord och friska grödor

Kursen hålls i Lund den 28 februari kl. 9.30 – 17.00

Plats: Hotel Concordia, Stålbrogatan 1, 222 24 Lund, 0046 – 13 50 50, www.concordia.se

Kursen är en introduktion i regenerativt landbruk og hållbar växtodling. Kursledare Friedrich Wenz förklarar hur kunskap om de naturliga processerna i jorden ger friska kulturväxter med en stor skörd och bördig matjord och byggande av humus som resultat.

  

Motiv: Hermann Leggedör, Agri-kultur

De fem stegen i denna metod som lärs ut är:

  1. Hur vi får balans mellan jordens näringsämen (Albrecht analys, kationutbytte etc.)
  2. Skapa kontinuerlig, grön marktäckning hela året; huvud-, mellan-, gröngödslingsgrödor
  3. Grund markkompostering av grönt växtmaterial -reducerade jordbearbetningssystem
  4. Styrning och stimulering av mikrobiella processer i jorden
  5. Hur man säkrar friska, motståndskrafiga grödor med god tillväxt och avkastning

För att läsa mer om metoden , se artikel i Ekoweb, nr 7, 2017, s 4-5, http://paper.agriprim.se/split_document.php?subfolder=Ekoweb/2017/&doc=Ekoweb%20nr7.pdf&title=%3EAgriprim%20Paper

Kursen kan följas upp senare i växtsäsongen eller i höst med gårdsbesök. Metoden lärs ut för fullsatta hus i längre, modulbaserade kurser i Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Österike och Italien. Deltagare på dessa kurser är både ekologiska och konventionella bönder, landbruksrådgivare, grönsaks- och fruktodlare.

Friedrich Wenz är tysk ekobonde, www.humusfarming.de . Han samarbetar med Dietmar Näser, http://www.bodenfruchtbarkeit.com/startseite.html, rådgivare från Tyskand. Friedrich pratar tyska men Hermann Leggedör, ekorådgivare från https://agri-kultur.se/, översätter till svenska på kursen.

Kursavgift: 2300 kr Netto + Moms. Lunch och två fika är inkluderat i priset

Arrangör: VitalAnalyse | Wedels vei 1 | 0287 Oslo | NORGE
VitalAnalyse jobbar med rådgivning innanför jordbiologi/analyser, jordbördighet og jordanalyser och kommer även i år bla. att delta med föredag på Slätte Ekodag.  För mer info se, www.vitalanalyse.no och www.facebook.com/vitalanalyselab

Kontakt/anmälan/info: senast 13/2 till Veronica Lilliehöök (svensk) på:
veronica@vitalanalyse.no eller mobil: 0047-480 80 126

 Välkommen!