Kategorier
Agri-Kultur

Etablerat termisk ogräsbekämpning hos Agri-kultur

Efter att har blivit tillfrågat, är jag och Agri-kultur nu importör och återförsäljare för tysk teknik inom termisk ogräsbekämpning. Tillverkaren heter maskinföretaget Reinert från Bayern i södra Tyskland. Reinert Abflammtechnik är etablerat inom ekologiskt lantbruk i Tyskland. Reinert erbjuder traktorburna aggregat from 1,50 m tom 6,00 m arbetsbredd, uttag ur gasfasen eller uttag direkt från flytande gas. Tekniken används vid flamning t.ex. direkt inför sådd av morötter eller/och direkt inför uppkomsten av morötterna, som besparar mycket handarbete. Tekniken är enkel, behöver ingen fläkt. Snart bygger jag på min webbsida med mer information. Kolla än så länge in den tyska hemsidan http://www.abflammtechnik.de/docs/anbau_01.php

Traktorburen flamaggregat med uttag av flytande gas med storflaska i fronthydrauliken

Traktorburen flammare, uttag av gas ur gasfasen, 3 styck P11 stående i vattenbad, som förhindrar frysning vid för stort uttag, vattnet värms upp inom systemet, enkel, effektiv teknik, som underlättar ekologisk grönsaksodling. Det här har 1,50 m arbetsbredd, fårs även med 1,80 m och tom 6 styck P 11. Även liggande vid köp av flytande gas.

Der Büffel ovanifrån

 

Maskintillverkaren Reinert erbjuder via Agri-kultur även “Der Büffel“, en unik maskin, kraftuttagsdriven, 2,20 – 2,70 m arbetsbredd, som möjliggör direkt renovering respektive reparation av vildsvinskadade vallodling. maskinen är kraftuttagsdriven, lägger skadade vallrester med jord tillbaka och packar, jämnar ut markytan. Kolla in än så länge den tyska hemsidan http://www.derbueffel.eu/docs/start_01.php

 

Der Büffel – Detalj om utjämningen underifrån sett, framme drivaxel, sedan 2 axlar, som flytter växtrester och jord och först det ena, sen åt andra hållet, följd av packning

Der Büffel detalj utjämning