Kategorier
Agri-Kultur

Ekologiskt regenerativt lantbruk den 11 juli 2019 i Skåne

Fältdag ekologiskt regenerativt lantbruk den 11 juli 2019 i Skåne

 

Agri-kultur i Småland Hermann Leggedör Arby

Foto: Hermann Leggedör,

Torsdagen den 11 juli 2019 kl. 9.30 – 15.00 ordnar Länsstyrelsen i samverkan med Agri-kultur i Småland AB och Ekologiska lantbrukarna en fältdag som ger tillfälle att studera och utbyta erfaren-heter inom regenerativt lantbruk. Vi träffas hos Joel, Emma och Anders på Biskophagens odlingar, http://www.biskopshagensodlingar.se, Norra Knästorp; Staffanstorp. Under dagen är Martin Beck, som är ekorådgivare från Danmark, http://martin-beck.dk/, huvudmedverkande bredvid Biskopsgården,  och expert på regenerativt lantbruk. Under dagen studerar vi bland annat odlings-, gödslings- och ogrässtrategier, jordbördighet, humusbyggande och smart användning av komplet-terande växter i samverkan med stallgödsel. Vi informerar också om samband mellan mikrobiella processer, mykorrhiza, mull och växternas rotsystem.

Dagen kommer bli av, anmälningstiden löper vidare tom 6/7, men kom gärna med anmälningar innan dess, gärna snart, så att vi kan planera, använd SMS, mejl, hermann@agri-kultur.se, 0707-912374, namn, tel, epost, matpreferenser-/allergi.

Anmäl, frågor, genomförande: Hermann Leggedör; 0707–912 374 eller hermann@agri-kultur.se senast 6/7 men gärna tidigare tom redan nu. Kostnad; 400 kr inkl mat/fika.

Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne

https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser—skane/2019-05-14-faltdag-ekologisk-regenerativt-lantbruk.html

Välkommen!

Kategorier
Agri-Kultur

Kursdag – Optimerat bevattning 11 februari

Optimera Bevattning

Tilltagande försommar- och sommartorka i kombination med begränsade vattentillgångar kräver en optimerad bevattning, under dagen fokuserar vi på uttag av ytvatten från sjöar, åar och våtmarker eller bevattningsdammar. Dagen kommer att följas upp med fältbesök längre fram på säsongen!

När: 11 februari

Var: På Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, Kalmar

Mer information: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/kalenderhandelser—kalmar/2018-12-14-optimerad-bevattning.html

Angela Riedel: behov, tidpunkter, lönsamhet, mätningar och bedömningar, verktyg samt hjälpmedel för bevattning av lantbruksgrödor

Magdalena Nyberg: lagstiftningen angående bevattning och vattenuttag

Frans Johnson: Utvärdering av nya bevattningsförsök i Kalmar län

Anmälan senast 7 februari 2019 till hermann@agri-kultur.se

Kontaktperson: Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland AB, mobil/SMS : 0707 – 912 374, i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar Län Nina Nilsson och Frans Johnson på Växtskyddscentralen Kalmar

Kursen blir av: 35 anmälda

bevattningsdamm, Bettorp

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar Län

Greppa Näringen logga       EU-flagga LBP       Agri-kultur i SmÃ¥land AB

 

Kategorier
Agri-Kultur

Agromek i DK 27-30/11/2018

https://www.agromek.com/

27-30/11/2018, Herning, Danmark, Du kan träffa oss på följande monter, Man@Machine, M9810, MONTER M9810 och hjälper Ana och Jos från https://manatmachine.com/nl/ som säljer Treffler ogräsharv, kultivatorer, livsmedelskvarnar i DK, NL, B, L, GB, IR, USA, Can. Det kommer finnas Treffler ogräsharv, kultivatorer, fjäderharv. https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik

https://www.treffler.net/en/products/agricultural-machinery

Ni som är från Sverige, Välkommen! Ebenso von Deutschland, Willkommen!

Följande maskiner kommer ställas ut på deras monter:

TGA300             Treffler Precisions 3-Punkt kultivator, 3,00 m

TF 650                Treffler Precisions Fjäderharv, 6,50 m

TS 920                Treffler Precisions Ogräsharv med elektro automatisk styrning av arbetsdjupet

TSW 300            Treffler spiral format skärvält

Mühlomat 100 with Multi Cutter – Kvarn 100 med multi cross

livsmedelskvarn https://www.treffler.net/de/produkte/muehlentechnik

praezisionsgrubber  tga_big  federzahnegge_big  der_geraet  dsc02232tsw-300

TG                                 TGA 3-Punkt kultivator     Fjäderharv                    Ogräsharv                        Mühlomat 100     TSW 300

3 – 7,2 m                          2,50 – 4,30 m              3 – 6,50 m                    1,70 – 16,20 m                      div.                          3 – 6,0 m

Kategorier
Agri-Kultur

Nederländerna Ekogrönsaksmässa Eko gårdsexkursion “Biotechniekdag”

Eko Teknik Dag och gårdsexkursion – Nederländerna

http://www.biotechniekdag.nl/en/home/

Ort: Firma Hagranop, Westermeerweg 17, 8309 PZ, Tollebeek, Niederlande. kl. 14.00 – 21.00. Datum: 29. November 2018, Maskinutställning specialiserad för ekologisk grönsaksodling, brett utbud. From Lunch den 29/11, föregående exkursion till ekologiska grönsaksgårdar den 28/11 tom förmiddagen 29/11. Jag var med förra året, väl värt besöket, engelska, tyska. Se program i bilagan.

Inbjudan studiebesök, på Engelska

https://agri-kultur.se/wp-content/uploads/2018/10/Invitation-Organic-Farm-visits-28-29-Nov-2018.pdf

Direktlänk inbjudan teknikmässa ekologisk grönsaksodling, på Engelska

https://agri-kultur.se/wp-content/uploads/2018/10/Invitation-Machine-Event-for-Organic-Agriculture-29-Nov-2018.pdf

Källa: Christoffel den Herder, Delphy, grönsaksrådgivare eko i Holland

Kategorier
Agri-Kultur

EKO-Fält-Gårdsvandring, Olsäng, Anders Åkesson 24/7/2018

Eko-Fält-Gårdsvandring i Blekinge

Tisdag 24 juli 2018, kl 17.00 – ca 20.00

Hos Anders Åkesson, Olsäng 600, 37378 FÅGELMARA

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/kalenderhandelser—blekinge/2018-07-12-ekologisk-falttraff.html

            

Bilder: Hermann L

Deltagare: Ekologiska, omställare och intresserade andra lantbrukare

Vi träffas på gårdsplanen, vi får en gårdsbeskrivning om odlingar och verksamheten. Hela odlingen och djurhållningen är KRAV/Ekologiskt, mjölkkor plus grönsaks- (Lök, morötter, rotfrukt), potatis- och foderodling. Egen bevattning via bevattningsdamm. Omställd sedan länge. Medverkande: KRAV bonde Anders Åkesson, Hermann Leggedör, Ekorådgivare. Kommer du norrifrån via E22, sväng av mot vänster i Fågelmara mot Kristianopel och sen höger innan Kristianopel. Från Karlskrona, svänger i Jämjö mot Orranäs (Getgård och ystning) sen norrut och slutligen efter gårdsbutiksstuga vid Olsäng höger. Ta med dryck och fika.

Anmäl dig gärna senast 20/7 annars droppa in. Har du frågor, ring Åsa Johansson, Länsstyrelsen, 010-2240191. asa.johansson@lansstyrelsen.se

Eller ring, maila Hermann Leggedör, 0707-912374, hermann@agri-kultur.se

Dagen anordnas och finansieras av: Länsstyrelsen i Blekinge, med medel från Svenska Staten och EU inom Landsbygdsprogrammet

Kategorier
Agri-Kultur

Reducerad Jordbearbetning Övraby Lantbruk 13/7

13/7, 13-16.00

Välkommen till en informationsdag på Övraby Lantbruk hos Ingela och Karl Erik Övgård som praktiserat konventionellt reducerad jordbearbetning i 10 år.

Vi inleder dagen föreläsningar av rådgivaren Marcus Willert från HIR Skåne och lantbrukaren Jan Jönsson från Lydinge Lantbruk med 15 år erfarenheter av metoden.

Dagen avslutas med fältvandring och spaddiagnoser i gårdens odlingar.

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/kalenderhandelser—kalmar/2018-06-12-reducerad-jordbearbetning.html

 

Kategorier
Agri-Kultur

Fältvandring eko Öland 17/7

Tid                       tisdag 17 juli 2018 – kl. 18.00 till ca 21.00

Start                   Kvarnen inför gården hos Axel, Amanda, Daniel, Gunnel, Spjuterumsvägen 65, 386 94 Färjestaden. Från Glömminge mot Runsten på höger sidan förre gården innan man kommer in till Spjuterum, alternativ från Runsten via skolan eller Mejerivägen och sedermera vänster sidan efter Spjuterum

Anmälan: Ekologiska lantbrukarna: Axel Cedergren 073-364 44 99, Kristina Gratte 070-264 78 28, Karin Lundqvist 070-330 55 49, Övriga frågor Hermann Leggedör 0707-91 23 74, hermann@agri-kultur.se

Mer INFO: http://ekolantbruk.se/pdf/92533.pdf

Dagen anordnas och finansieras av: Länsstyrelsen i Kalmar, med medel från Svenska Staten och EU inom Landsbygdsprogrammet

 

Kategorier
Agri-Kultur

Foderbrist och torkan

Ingen har undgått frågan om foderbristen både i konventionell och ekologisk djurhållning, i synnerhet för idisslare. NU följer information för ekologiska och KRAV certifierade gårdar:

Tillfällig regeländring på grund av foderbrist

Med anledning av den överhängande risken för foderbrist längre fram under 2018 och under säsongen 2018/19 har KRAVs styrelse beslutat om en tillfällig regeländring av regel 5.1.9.7. Den innebär att du som absolut inte kan få tag på KRAV-märkt grovfoder kan:
– använda EU-ekologiskt grovfoder
– ge icke-ekologiskt grovfoder till dina KRAV-certifierade djur om Jordbruksverket beviljar dig undantag för det.
På KRAVs webbplats hittar du svar på fler frågor med anledning av torka och foderbrist.

http://www.krav.se/nyhet/torka-och-foderbrist/

Kan jag få dispens för att få använda konventionellt foder?
Det finns inte möjlighet att söka dispens från KRAVs regler. Däremot har KRAVs styrelse beslutat om en tillfällig ändring av regel 5.1.9.7. Den innebär att om du absolut inte kan få tag på KRAV-märkt grovfoder:
– får du använda EU-ekologiskt grovfoder
– får du ge icke-ekologiskt grovfoder till dina KRAV-certifierade djur om Jordbruksverket beviljar dig undantag för det (se nedan).

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/ansokanomundantagochgodkannande/katastrofsituationer.4.2c4057e915060022b2a80552.html

blankett:

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr129a.html

OBS! Förankra alltid evtl. beslut med ditt certifieringsorgan.

 • Gör inget förhastad.
 • Läs väldigt noggrann KRAV länken ovanför.
 • Ammoniakbehandling av halm är inte tillåtet varken för EU ekologiska eller KRAV gårdar

 Vilka andra möjligheter har jag?

 • Undersök ditt närområde efter EU ekologisk foder, KRAV foder, naturbeten som kan införlivas i certifieringen
 • Kolla nätverk till grannlänen
 • Kolla http://proteintipset.se/, lägg in annons där eller läs erbjudande
 • Skicka önskemål om foder till det här ekobrevet, då läggs det in som annons, även du som har att sälja, lägg in här (proteintipset också, http://proteintipset.se/ )
 • Använd enskilda facebookgrupper, t ex ”Ekologiska Bönder” (en sluten grupp, alla ekobönder kan komma med), ”Ekologiska Lantbrukarna” är en annan grupp
 • http://www.ekoweb.nu/, gratis annons
 • Det finns en internpost för medlemmar hos Ekologiska Lantbrukarna också, internposten@ekolantbruk.se du kan begära tillträde via andresen@ekolantbruk.se,
 • Du som kommer tröska, skörda halmen! I år är ett undantags år, det kan vara räddningen för andra
 • konventionell halm får oavsett användas som strömedel, ENBART ekologisk KRAV/nu också EU ekologisk halm får fodras till KRAV djur eller läggs in som planerat grovfodergiva
 • Tänk möjliga ersättare som strömedel: torv, skörd från riktigt gamla vallar, slåtterområden, naturbetesområden, långliggande vallar
 • Sök samarbeten, kanske helsädesgrödor från spannmål
 • Planera för nya grödor efter att du har slagit helsädet, t ex kombination av stråsädesblandningar, havre/korn/ärt, kanske med insådd av westerwoldiskt alt italienskt rajgräs, kanske vicker plus spannmål. Invänta nederbörd för att sådden lyckas. Snåla inte på utsädesmängden. Fråga din rådgivare om blandningsidéer som är beroende av dina gårdsvillkor.
 • OBS! förhasta inget, ställ frågan på status ekocertifiering, kräv alltid kontrollcertifikat, vid okända gårdar i förväg! Det är du som ansvarar för rätt inköp.
 • Vid frågor, ring ditt certifieringsorgan och förankra

Och om det ändå kommer saknas foder, kan du i krissituationen söka dispens hos Jordbruksverket. Dispensen ges enbart gårdsindividuellt och Du ska ha mycket goda skäl för det och har verkligen försökt hitta annat KRAV/EU ekologiskt foder, inte bara i närområdet! Sök i andra län också.

Information från Ekologiska Lantbrukarna

http://ekolantbruk.se/?p=134033&e=92368

SAMARBETA LOKALT

Det första rådet är att samordna sig i distrikten och verkligen ta hand om det ekologiska foder som finns i närområdet. Du hittar kontaktuppgifter till distriktsstyrelserna här: http://ekolantbruk.se/distrikt

HITTA NYA SAMARBETEN I SOCIALA MEDIA
Det dyker upp många ideella initiativ för att lösa foderkrisen, vilket är väldigt positivt! T.ex. kan vi tipsa om gruppen ”Foderhjälpen 2018” på Facebook: https://www.facebook.com/groups/236878470426493/ Här samlas allt från lantbrukare och hästägare till enskilda personer som har tillgång till några hektar ängsmark eller kan ställa upp med ideell arbetskraft om det behövs för stängsling osv. Kolla efter tråden för ditt landskap!
Även gruppen ”Betesmark åt betesdjuren” fungerar liknande: https://www.facebook.com/groups/232679213981791/

 

 

Kategorier
Agri-Kultur

Borgeby Fältdagar – Retrospektiv

Nu har Agri-kultur i Småland varit med egen monter på Borgeby Fältdagar 27 + 28/6. Vi upplevde värmeböljan men framförallt mänsklig värme i möten och samtal. Utbyte, diskussion, nyheter.

Tack så mycket till Dig som besökare på vår monter och till andra vi mötte tillsammans på mässan! Tack också till HIR Malmöhus för en igen välordnad mässa, detaljerna gör skillnad.

Vårt team från Agri-kultur:

            

Maria, Hermann, Beate                                                         Treffler Precisions Ogräsharv

 

 

           

Precisionskultivator                                                              EKO området utifrån utsiktstornet

 

Välkommen framöver!

 

 

 

Kategorier
Agri-Kultur

Borgeby 2018, 27 – 28/6

Du kan träffa Agri-kultur i Småland på Borgeby Fältdagar, https://www.borgebyfaltdagar.se/ . Besök vår monter D1, som ingår i EKO OMRÅDET. Här hittar man även: andra intressanta utställare rund omkring, Combcut (tistelskärare), TF-ekomaskiner (Kvick-finn), Häggbergs, Magnus Bengtsson (CMN), tre certifieringsorganen HS Certifiering, KIWA, SMAK, plus KRAV, HIR Skåne eko, Ekologiska Lantbrukarna. Agri-kultur visar Treffler Precisions Ogräsharv och 3-Punkt Kultivator. Montern ligger mellan de ekologiska demoodlingarna, som innehåller i år vårvete med olika radavstånd, 25-50 cm, dubbelrader och olika mekaniska bekämpningar tillhörande, mellangrödor, korn efter fjolårets mellangrödor och olika gödsel-/förfruktsverkan, höstsådda grödor som råg, höstkorn, h-vete och speltvete och sockerbetor. Dessutom erbjuder HIR-Malmöhus sedvanligt uppskattade ekoguidningar varje dag kl. 11.30 och 15.30 utgående från Eko OOMRÅDET. Även i år finns i EKO OMRÅDET den mycket uppskattade streetfoodvagn med ekologiska bönburger plus tillbehör.

Med oss kan ni tala ekologisk lantbruk, omläggning eko, mekaniskt och termiskt ogräsbekämpning och marknad för ekologiska produkter. Ta med din granne, vän, livspartner, kollegor.

I år är vi tre personer från Agri-kultur i Småland: Beate Leggedör, Hermann Leggedör och agronomstuderande Maria Weigl. Vi talar svenska, tyska, engelska och Beate dessutom polska och något ryska.

Välkommen till vår monter AGRI-KULTUR i SMÅLAND AB och EKO OMRÅDET!

 

              

 

Ogräsharv: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/prazisions-zinkenstriegel

3 – Punktkultivator: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/prazisions-3-punkt-grubber

Radrensare: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/hackgeraet

Fjäderharv: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/prazisions-federzahnegge

Precisions-Kultivator: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/prazisions-grubber

Flammare: https://www.abflammtechnik.de/index.php/en/hauptseite-deutsch-2/flame-weeding/