Kategorier
Agri-Kultur

Reducerad Jordbearbetning Övraby Lantbruk 13/7

13/7, 13-16.00

Välkommen till en informationsdag på Övraby Lantbruk hos Ingela och Karl Erik Övgård som praktiserat konventionellt reducerad jordbearbetning i 10 år.

Vi inleder dagen föreläsningar av rådgivaren Marcus Willert från HIR Skåne och lantbrukaren Jan Jönsson från Lydinge Lantbruk med 15 år erfarenheter av metoden.

Dagen avslutas med fältvandring och spaddiagnoser i gårdens odlingar.

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/kalenderhandelser—kalmar/2018-06-12-reducerad-jordbearbetning.html