Kategorier
Agri-Kultur

Fältvandring eko Öland 17/7

Tid                       tisdag 17 juli 2018 – kl. 18.00 till ca 21.00

Start                   Kvarnen inför gården hos Axel, Amanda, Daniel, Gunnel, Spjuterumsvägen 65, 386 94 Färjestaden. Från Glömminge mot Runsten på höger sidan förre gården innan man kommer in till Spjuterum, alternativ från Runsten via skolan eller Mejerivägen och sedermera vänster sidan efter Spjuterum

Anmälan: Ekologiska lantbrukarna: Axel Cedergren 073-364 44 99, Kristina Gratte 070-264 78 28, Karin Lundqvist 070-330 55 49, Övriga frågor Hermann Leggedör 0707-91 23 74, hermann@agri-kultur.se

Mer INFO: http://ekolantbruk.se/pdf/92533.pdf

Dagen anordnas och finansieras av: Länsstyrelsen i Kalmar, med medel från Svenska Staten och EU inom Landsbygdsprogrammet