Kategorier
Agri-Kultur

Foderbrist och torkan

Ingen har undgått frågan om foderbristen både i konventionell och ekologisk djurhållning, i synnerhet för idisslare. NU följer information för ekologiska och KRAV certifierade gårdar:

Tillfällig regeländring på grund av foderbrist

Med anledning av den överhängande risken för foderbrist längre fram under 2018 och under säsongen 2018/19 har KRAVs styrelse beslutat om en tillfällig regeländring av regel 5.1.9.7. Den innebär att du som absolut inte kan få tag på KRAV-märkt grovfoder kan:
– använda EU-ekologiskt grovfoder
– ge icke-ekologiskt grovfoder till dina KRAV-certifierade djur om Jordbruksverket beviljar dig undantag för det.
På KRAVs webbplats hittar du svar på fler frågor med anledning av torka och foderbrist.

http://www.krav.se/nyhet/torka-och-foderbrist/

Kan jag få dispens för att få använda konventionellt foder?
Det finns inte möjlighet att söka dispens från KRAVs regler. Däremot har KRAVs styrelse beslutat om en tillfällig ändring av regel 5.1.9.7. Den innebär att om du absolut inte kan få tag på KRAV-märkt grovfoder:
– får du använda EU-ekologiskt grovfoder
– får du ge icke-ekologiskt grovfoder till dina KRAV-certifierade djur om Jordbruksverket beviljar dig undantag för det (se nedan).

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/ansokanomundantagochgodkannande/katastrofsituationer.4.2c4057e915060022b2a80552.html

blankett:

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr129a.html

OBS! Förankra alltid evtl. beslut med ditt certifieringsorgan.

 • Gör inget förhastad.
 • Läs väldigt noggrann KRAV länken ovanför.
 • Ammoniakbehandling av halm är inte tillåtet varken för EU ekologiska eller KRAV gårdar

 Vilka andra möjligheter har jag?

 • Undersök ditt närområde efter EU ekologisk foder, KRAV foder, naturbeten som kan införlivas i certifieringen
 • Kolla nätverk till grannlänen
 • Kolla http://proteintipset.se/, lägg in annons där eller läs erbjudande
 • Skicka önskemål om foder till det här ekobrevet, då läggs det in som annons, även du som har att sälja, lägg in här (proteintipset också, http://proteintipset.se/ )
 • Använd enskilda facebookgrupper, t ex ”Ekologiska Bönder” (en sluten grupp, alla ekobönder kan komma med), ”Ekologiska Lantbrukarna” är en annan grupp
 • http://www.ekoweb.nu/, gratis annons
 • Det finns en internpost för medlemmar hos Ekologiska Lantbrukarna också, internposten@ekolantbruk.se du kan begära tillträde via andresen@ekolantbruk.se,
 • Du som kommer tröska, skörda halmen! I år är ett undantags år, det kan vara räddningen för andra
 • konventionell halm får oavsett användas som strömedel, ENBART ekologisk KRAV/nu också EU ekologisk halm får fodras till KRAV djur eller läggs in som planerat grovfodergiva
 • Tänk möjliga ersättare som strömedel: torv, skörd från riktigt gamla vallar, slåtterområden, naturbetesområden, långliggande vallar
 • Sök samarbeten, kanske helsädesgrödor från spannmål
 • Planera för nya grödor efter att du har slagit helsädet, t ex kombination av stråsädesblandningar, havre/korn/ärt, kanske med insådd av westerwoldiskt alt italienskt rajgräs, kanske vicker plus spannmål. Invänta nederbörd för att sådden lyckas. Snåla inte på utsädesmängden. Fråga din rådgivare om blandningsidéer som är beroende av dina gårdsvillkor.
 • OBS! förhasta inget, ställ frågan på status ekocertifiering, kräv alltid kontrollcertifikat, vid okända gårdar i förväg! Det är du som ansvarar för rätt inköp.
 • Vid frågor, ring ditt certifieringsorgan och förankra

Och om det ändå kommer saknas foder, kan du i krissituationen söka dispens hos Jordbruksverket. Dispensen ges enbart gårdsindividuellt och Du ska ha mycket goda skäl för det och har verkligen försökt hitta annat KRAV/EU ekologiskt foder, inte bara i närområdet! Sök i andra län också.

Information från Ekologiska Lantbrukarna

http://ekolantbruk.se/?p=134033&e=92368

SAMARBETA LOKALT

Det första rådet är att samordna sig i distrikten och verkligen ta hand om det ekologiska foder som finns i närområdet. Du hittar kontaktuppgifter till distriktsstyrelserna här: http://ekolantbruk.se/distrikt

HITTA NYA SAMARBETEN I SOCIALA MEDIA
Det dyker upp många ideella initiativ för att lösa foderkrisen, vilket är väldigt positivt! T.ex. kan vi tipsa om gruppen ”Foderhjälpen 2018” på Facebook: https://www.facebook.com/groups/236878470426493/ Här samlas allt från lantbrukare och hästägare till enskilda personer som har tillgång till några hektar ängsmark eller kan ställa upp med ideell arbetskraft om det behövs för stängsling osv. Kolla efter tråden för ditt landskap!
Även gruppen ”Betesmark åt betesdjuren” fungerar liknande: https://www.facebook.com/groups/232679213981791/