Kategorier
Agri-Kultur

Conservation Agriculture/regenerativt lantbruk

Onsdag 6/11, from 12.30

–> Kursdagen blir av, totalt nära 60 personer, lokalen räcker precis

Medverkande: Josef Appell, föredrag, diskussion, erfarenhetsutbyte, i fält beroende på väder, Hermann Leggedör, ekorådgivare

Luddvicker, Westerwoldiskt rajgräs, blodklöver s.k. Landsberger Gemenge

Plats: båthuset Ekenäs Båtklubb, Ekenäsgatan 64 vid hamnen, Södermöre, 20 min söder Kalmar.  Josef Appell arrenderar tillsammans med sin familj sedan 2017 omkring 165 ha av Lunds Stift och har under 2018 utökat med ytterligare 175 ha som han lägger om till KRAV-certifierad produktion. Han satsar bl.a. på både utsädesodling av spannmål och fröodling. Josef samarbetar även med andra växtodlingsgårdar och en fårgård, och inspirerar genom sin syn på det ekologiska odlingssystemet mot ökad hållbarhet och klimatnytta.  Det regenerativa odlingssystemet strävar mot att återuppbygga livet i marken, öka kolinlagring och mullhalt, samt att odla mer i samspel med naturen. Genom mer varierade växtföljder, bevuxen mark året om och minimal jordbearbetning ökar markens biodiversitet.

Innehåll: Odlingsmetoden bakom liggande Conservation Agriculture. Jordbearbetning, teknik, växtföljd, kompletterande grödor, som stödjer huvudgrödan och är del av odlingssystemet och gödslingen.

Målgrupp: Både ekologiska och konventionella lantbrukare och andra intresserade i mån av plats.

Vi vill ge utrymme för frågor, diskussion, erfarenhetsutbyte och möten deltagarna emellan.

Anmälan: gärna omgående annars senast 30/10 till Hermann Leggedör, 0707-91 23 74, hermann@agri-kultur.se,

En startavgift inkluderande mat och fika tillkommer

Kursen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar Län, Ekologiska Lantbrukarna Sydost och Agri-kultur i Småland, “Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Kalmar Län”

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/kalenderhandelser—kalmar/2019-10-07-regenerativt-lantbruk.html

Välkommen!

Agri-kultur i Småland Hermann Leggedör Arby

Bilder: Hermann Leggedör