Kategorier
Agri-Kultur

Tysklandresa “Öko-Feldtage”


Studieresa till mässan Öko-Feldtage och ekoodlingar i Tyskland
Hermann Leggedör på rådgivningsföretaget Agri-kultur i Småland AB bjuder in till en resa till Tyskland för att besöka mässan Öko-Feldtage samt göra studiebesök på två gårdar. Mässan genomförs 28-30 juni 2022 på försöksgården Gladbacher Hof, nära Limburg an der Lahn. Resan erbjuder svensk guidning för att du ska få ut det mesta kring demoodlingar, maskinvisningar och samtal. Christoph Hochmuth och Hermann Leggedör, både med Tyska som modersmål och Svenska som andra språk samarbetar i frågan. Det finns över 300 ekologiska aktörer på plats. Videofilm över området Gladbacher Hof
https://youtu.be/dCfbdlMN7pI
exempel på tekniska innovationer https://oeko-feldtage.de/programm-oeko-feldtage-2022/innovationsbeispiele/
Bl. a. färdigställs nytt lösdriftsstall för mjölkkorna för 128 kor. Gladbacher Hof är ansluten till Justus-Liebig-Universität och är därmed bredvid att vara en vanlig ekologiskt gård (Bioland certifierad sedan 1981) också försöksgård. De flesta sortförsök sker som mest på delstatsnivå.
Det ena gårdsbesöket är på Bioland Müller-Oelbke, nära Göttingen. Gården har 350 hektar med ekologisk odling fördelat på spannmål, trindsäd, potatis och frilandsgrönsaker. Den andra gården som besöks heter Gut-Wulksfelde Bioland och finns norr om Hamburg. Gårdens 250 hektar är fördelade på odling av spannmål, potatis och vall. Det finns 1200 höns i mobila hönshus samt köttdjur och grisar. Gårdens bageri är välbesökt och gården har en omfattande försäljning direkt till konsument.

När och hur: På och avstigning på Malmö central. Nattfärja Malmö-Travemünde 27 juni, tillbaka i Malmö 2 juli. Två övernattningar nära fältmässan på Hotel Elan i Limburg, 20 min från Gladbacher Hof.

Detaljuppdatering
27/6 avfart kl 16 när Malmö Central senare övernattning i Lübeck
28/6 från Lübeck till Limburg an der Lahn, 1: a övernattning Hotel-Elan
29/6 Öko-Feldtage 9-18, evtl kulturprogram på mässan 2: a natt Hotel-Elan
30/6 Öko-Feldtage from 9 tom intag lunch, sedermera vidare till gården
Müller-Oelbke 1: a besöksgård, kvällen övernattning i närheten där
på Stadthotel-Heiligenstadt
1/7 norrut till Gut-Wulksfelde 2: a gården, övernattning därefter
2/7 hem från Tangstedter-Mühle till Malmö, ankomst ca lunchtid

Målgrupp: Ekolantbrukare och ekorådgivare.

Kostnad: Resan är delvis finansierad med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Deltagarna betalar för kost och logi samt en startavgift.

Mer detaljerad information kommer senare.

Kontakta Hermann Leggedör vid intresse/anmälning på: hermann@agri-kultur.se eller 0707-912374.

Sommaren 2019 arrangerades en motsvarande resa.
https://agri-kultur.se/wp-content/uploads/2019/08/Studieresa-Tyskland-2019-reserapport-giltig.pdf


Anmäl dig/er snarast! dock senast 16 maj 2022


Nytt kostall på gång och kommer färdigställas tom Öko-Feldtage