Kategorier
Agri-Kultur

Grund vallbrott, genomskärande Videolänk från FIBL i Schweiz

Länk angående vallbrott och insats av olika redskap: olika, kultivator, fräs, plog, skumplog med målet att bearbeta 10 cm djupt.

Källan: FIBL.ch, https://www.youtube.com/watch?v=7H1-wVjUi2Y; poängen är, att bearbeta grunt, dock helt genomskärande, som är viktigt i bekämpning och förebyggande mot främst rotogräs