Kategorier
Agri-Kultur

“Borgeby Fältdagar” 24 + 25 juni 2015

24-25 juni genomförs Borgeby Fältdagar, den största friluftsmässan för lantbruk i Skandinavien, norr om Lund, inte långt från Malmö, som är både intressant för konventionella och ekologiska lantbrukare: http://www.borgebyfaltdagar.se/.
Agri-kultur i Småland har en egen frilandsmonter: G 32, Agri-kultur i Småland AB. Här kan du informera Dig angående Treffler – Precisions – Ogräsharv, – kultivatorer från Treffler Maschinenbau, http://www.treffler.net/ och traktorburna och andra flammare från Reinert Metallbau und Abflammtechnik http://www.abflammtechnik.de/docs/start_01.php informieren. Givetvis kan Du också diskutera ekologisk odling med mig: odling, marknad, regelverk. Mekanisk och termisk bekämpning kan även vara intressant för konventionella odlingssytem!

Treffler Ogräsharv i PotatisTreffler Precisions Ogräsharv fungerar pga. den unika inställningen och förmågan, att följer markytan oavsett höjdskillnader i många grödor och är ett utmärkt redskap även i grönsaksgrödor.

Det ska bli en maskinvisning för mekanisk ogräsbekämpning, var det även visas en Treffler – Precisions – Ogräsharv under praktiska förhållanden i skiftande spannmålsgrödor: http://www.borgebyfaltdagar.se/?page=maskindemonstrationer&p=1780&m=1322
Hålltider: Mekanisk ogräsbekämpning –> notera i din almanackan
onsdag 24 juni kl. 10.00
torsdag 25 juni kl. 12.00
Direktlänk Treffler på hemsidan https://agri-kultur.se/treffler/
Direktlänk Reinert på hemsidan https://agri-kultur.se/reinert/

Reinert flammteknik är ett ypperligt bra alternativ för termisk bekämpning av ogräs i grönsaksodlingar.