Kategorier
Agri-Kultur

Fältdag 7 juli på Biskopshagens Odlingar – Regenerativt lantbruk

7/7/2020, 9.30-15.30

Nu siktar vi gemensam på fältdagen. Gränsen för folksamlingar är 50 personer. Vi tar avstamp från fjolårets dag den 11/7 och utveckla tankarna och villkoren för ett regenerativt jordbruk vidare, tillsammans.

Agri-kultur i Småland Hermann Leggedör Arby          Fältkant åkerlandskap

     Medverkande: Joel Månsson och Emma Sandberg från Biskopshagens odlingar (gästgård, mötesplats), http://www.biskopshagensodlingar.se/,Pauliina Jonsson, ekoresurs/-rådgivare Jordbruksverket, https://jordbruksverket.se/, Jon Orvendal, ekobonde, -rådgivare och verksam för Nordisc Råvara, regenerativ jordbruk, http://jonorvendal.com/, Nils Andersen, Splendor Plant som har utvecklat växtbiostimulanter, https://www.splendorplant.se/

https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/kalender/kalenderhandelser—skane/2020-04-27-kurs—regenerativt-lantbruk.html

Anmälan via länk ovanför senast 29/6, gärna snart, då pga. Coronan gränsen är satt till 50 personer totalt

Info, frågor eller om länken inte fungerar:

Mia Davidsson, 010-224 15 17, davidsson@lansstyrelsen.se,

Kamilla Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsne.se

Hermann Leggedör, 0707–912374, hermann@agri-kultur.se

Plats: Biskopshagens Odlingar, Joel Månsson och Emma Sandberg, Norra Knästorpsvägen 171

24593 STAFFANSTORP, http://www.biskopshagensodlingar.se/

Mer information: Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, Mia Davidsson, Kamilla Persson, Agri-kultur i Småland,  Hermann Leggedör

Avgift för maten tillkommer, evtl startavgift, ange vid anmälan allergier alt matpreferens

 

Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne