Kategorier
Agri-Kultur

Fältvandring Johannishus Gods 25 juni

Välkommen på fältvandring på Johannishus Gods. Johannishus Gods kommer bli KRAV godkänd i 2021. Skördarna i år 2020 är under omläggning. Växtodlingen på företaget omfattar ca 600 ha åker och 250 ha naturbete. Växtföljden består både av spannmålsgrödor och vall, men även oljeväxter och baljväxter. Kvällen inleds med att Maria Wachtmeister presenterar företaget och deras utvecklingsplaner för den ekologiska produktionen. Vi kommer sedan att titta på olika grödor och diskutera problem och lösningar i den ekologiska produktionen tillsammans med Anders Moberg, driftsledare, Hermann Leggedör, rådgivare inom ekologisk produktion från Agri-kultur i Småland AB och Birgitta Jonasson, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Både ekologiska och konventionella lantbrukare hälsas hjärtligt välkomna! Tid: Torsdag 25 juni kl. 17.30-20.30 Plats: Samling vid maskinhallen Vambåsa. Anmäl dig senast 23 maj till birgitta.jonasson@hushallningssallskapet.se eller sms till 070-602 54 20. Först till kvarn gäller om deltagarantalet blir för högt. Länk till gården: http://johannishus.com/