Borgeby 2018, 27 – 28/6

Du kan träffa Agri-kultur i Småland på Borgeby Fältdagar, https://www.borgebyfaltdagar.se/ . Besök vår monter D1, som ingår i EKO OMRÅDET. Här hittar man även: andra intressanta utställare rund omkring, Combcut (tistelskärare), TF-ekomaskiner (Kvick-finn), Häggbergs, Magnus Bengtsson (CMN), tre certifieringsorganen HS Certifiering, KIWA, SMAK, plus KRAV, HIR Skåne eko, Ekologiska Lantbrukarna. Agri-kultur visar Treffler Precisions Ogräsharv och 3-Punkt Kultivator. Montern ligger mellan de ekologiska demoodlingarna, som innehåller i år vårvete med olika radavstånd, 25-50 cm, dubbelrader och olika mekaniska bekämpningar tillhörande, mellangrödor, korn efter fjolårets mellangrödor och olika gödsel-/förfruktsverkan, höstsådda grödor som råg, höstkorn, h-vete och speltvete och sockerbetor. Dessutom erbjuder HIR-Malmöhus sedvanligt uppskattade ekoguidningar varje dag kl. 11.30 och 15.30 utgående från Eko OOMRÅDET. Även i år finns i EKO OMRÅDET den mycket uppskattade streetfoodvagn med ekologiska bönburger plus tillbehör.

Med oss kan ni tala ekologisk lantbruk, omläggning eko, mekaniskt och termiskt ogräsbekämpning och marknad för ekologiska produkter. Ta med din granne, vän, livspartner, kollegor.

I år är vi tre personer från Agri-kultur i Småland: Beate Leggedör, Hermann Leggedör och agronomstuderande Maria Weigl. Vi talar svenska, tyska, engelska och Beate dessutom polska och något ryska.

Välkommen till vår monter AGRI-KULTUR i SMÅLAND AB och EKO OMRÅDET!

 

              

 

Ogräsharv: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/prazisions-zinkenstriegel

3 – Punktkultivator: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/prazisions-3-punkt-grubber

Radrensare: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/hackgeraet

Fjäderharv: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/prazisions-federzahnegge

Precisions-Kultivator: https://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik/prazisions-grubber

Flammare: https://www.abflammtechnik.de/index.php/en/hauptseite-deutsch-2/flame-weeding/

 

 

 

Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer

Välkommen på kurs om jordbördighet – Levande jord och friska grödor

Välkommen på kurs om jordbördighet – Levande jord och friska grödor

Kursen hålls i Lund den 28 februari kl. 9.30 – 17.00

Plats: Hotel Concordia, Stålbrogatan 1, 222 24 Lund, 0046 – 13 50 50, www.concordia.se

Kursen är en introduktion i regenerativt landbruk og hållbar växtodling. Kursledare Friedrich Wenz förklarar hur kunskap om de naturliga processerna i jorden ger friska kulturväxter med en stor skörd och bördig matjord och byggande av humus som resultat.

  

Motiv: Hermann Leggedör, Agri-kultur

De fem stegen i denna metod som lärs ut är:

 1. Hur vi får balans mellan jordens näringsämen (Albrecht analys, kationutbytte etc.)
 2. Skapa kontinuerlig, grön marktäckning hela året; huvud-, mellan-, gröngödslingsgrödor
 3. Grund markkompostering av grönt växtmaterial -reducerade jordbearbetningssystem
 4. Styrning och stimulering av mikrobiella processer i jorden
 5. Hur man säkrar friska, motståndskrafiga grödor med god tillväxt och avkastning

För att läsa mer om metoden , se artikel i Ekoweb, nr 7, 2017, s 4-5, http://paper.agriprim.se/split_document.php?subfolder=Ekoweb/2017/&doc=Ekoweb%20nr7.pdf&title=%3EAgriprim%20Paper

Kursen kan följas upp senare i växtsäsongen eller i höst med gårdsbesök. Metoden lärs ut för fullsatta hus i längre, modulbaserade kurser i Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Österike och Italien. Deltagare på dessa kurser är både ekologiska och konventionella bönder, landbruksrådgivare, grönsaks- och fruktodlare.

Friedrich Wenz är tysk ekobonde, www.humusfarming.de . Han samarbetar med Dietmar Näser, http://www.bodenfruchtbarkeit.com/startseite.html, rådgivare från Tyskand. Friedrich pratar tyska men Hermann Leggedör, ekorådgivare från https://agri-kultur.se/, översätter till svenska på kursen.

Kursavgift: 2300 kr Netto + Moms. Lunch och två fika är inkluderat i priset

Arrangör: VitalAnalyse | Wedels vei 1 | 0287 Oslo | NORGE
VitalAnalyse jobbar med rådgivning innanför jordbiologi/analyser, jordbördighet og jordanalyser och kommer även i år bla. att delta med föredag på Slätte Ekodag.  För mer info se, www.vitalanalyse.no och www.facebook.com/vitalanalyselab

Kontakt/anmälan/info: senast 13/2 till Veronica Lilliehöök (svensk) på:
veronica@vitalanalyse.no eller mobil: 0047-480 80 126

 Välkommen!

 

 

Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer

Fält-/maskindag ekologiskt lantbruk i Bräkne-Hoby

Fältdag ekologiskt lantbruk på Blekinge Naturbruksgymnaisum Bräkne-Hoby

Tisdag 7 november 2017, kl. 9.30–14.30, Bräkne-Hoby, Blekinge Naturbruksgymnasium, utbyte och diskussion utifrån erfarenheter från Naturbruksgymnasiet som drivs helekologisk och KRAV certifierat inom växt-, foderodling och djurhållning (mjölkkor och integrerad gris) och deltagande lantbrukare och rådgivaren. Mycket i ekologiskt lantbruk och odlingen handlar om rätt tidpunkt och åtgärd. Vi talar jordbearbetning med tillhörande teknik, etablering, ogräshantering, odlingsstrategi i ekologisk odling. Naturbruksgymnasiet har ett stor utbud av maskiner tom för radodlade grödor. Därför är vi mest ute på gårdsplan, i maskinhallen och kolla in grödor i mån av tillgång. Anmälan: Hermann Leggedör, ekorådgivare, Agri-kultur i Småland, anmälan senast 3/11, Hermann Leggedör, 0707-91 23 74, hermann@agri-kultur.se

 

Lunch intas på skolan och vi ordna med fika till självkostnadspris.

Välkommen!

Kursen sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Blekinge och Agri-kultur i Småland. Kursen medfinansieras av EU och Svenska Staten.

Sanna Lindberg, Länsstyrelsen Blekinge Län, Telefon: 010-22 40 150, sanna.lindberg@lansstyrelsen.se

Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer

Ogräsmaskindag – ekologisk växtodling

Ogräsmaskindag – ekologisk växtodling

14 september, 2017

kl 09.30-14.30
Ort: Skepparslöv, Kristianstad
Arrangör: HIR Skåne

kl 9.30          Start: Förmiddagsfika

kl 10.00       Teoripass på sal – Per Ståhl Hushållningssällskapet Östergötland och ekorådgivarna HIR Skåne

kl 11 -14.30 Demokörningar i fält – ogräsharvar och radrensare

Lunch

Totalt fyra ogräsharvar och fem radhackor från CMN, Einböck, Garford, Kress, MPV, Thyregod och Treffler demokörs under dagen och kommenteras av bl.a. Per Ståhl. Representanter för de olika firmorna finns på plats och kan svara på frågor.

Hitta till Helgegårdenhttps://kartor.eniro.se/m/UOv9U

Kostnad       200 kr inkl. moms, betalning med Swish eller kontant (jämna pengar).

Anmälan      Anmäl dig senast den 11 september genom att fylla i formuläret nedan:

http://hushallningssallskapet.se/calendar/ograsmaskindag_i_ekologisk_vaxtodling/

Frågor?        Kontakta Per Modig, HIR Skåne, e-post per.modig@hushallningssallskapet.se eller tel. 076–406097.

 
Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer

Välkommen till Agri-kultur och vår monter på Borgeby Fältdagar 28 – 29/7/2017

Vi möts på Borgeby Fältdagar

Årets tema har fokus på jordbearbetning och etablering. Smart jordbearbetning utifrån förutsättningarna på varje enskild gård helt enkelt. Det är det som vi kallar Smart tillage.

Vi möts på Borgeby Fältdagar monter E86 och D1

https://www.borgebyfaltdagar.se/?p=1773&m=1414&lang=svenska&pt=30

Du hittar oss i ekotältet och direkt bredvid intill den ekologiska demoodlingen

Varje dag kl. 12.00 är vi deltagare i maskinvisningen för grund jordbearbetning.

För första gången presenterar Agri-kultur i Småland AB Treffler Precisions 3-Punkt Kultivator, som är helt geniomskärande from 3-4 cm, med gåsfot, 8 cm överlappning, kultivatorn kan byggas ihop efter önskemål och individuella behov: gåsfot, stensäkring hydraulisk eller mekaniskt, 3 axlad, högt genomgång, med och utan återpackning, utjämnare, och som särskild poäng med olika efterharv, i visningen presenterar vi en treraders efterharv, som efterlämnar en lösare markytan.

Öppettider 2017:

onsdag 28 juni kl. 9:00-18:00
torsdag 29 juni kl. 9:00-17:00.

Vi, min fru och jag, Beate och Hermann Leggedör, från Agri-kultur i Småland AB presenterar Treffler Precisions Ogräsharv och Precisions 3 Punkt Kultivator och vår rådgivning.

Ni hittar oss i ett tält med bland annat Kiwa, HS certifiering, HIR Skåne Eko, SLU, KRAV, Ekologiska Lantbrukarna, Ensy AB. Bredvid demoodlingarna för ekologisk odling.

Både ekologiska och konventionella lantbrukare är hjärtligt välkomna!

A – gödslingsstrategi med organiska och KRAV godkända gödselmedel

B – Ekologisk odling, sorter, sortblandningar, görngödslingsgrödor

Välkommen!

Vi talar svenska, tyska, polska, engelska, ryska.

Willkommen! für deutsche Gäste und aus anderen Ländern. Wir, meine Frau und ich, Beate und Hermann Leggedör, präsentieren Treffler Präzisions Unkrautstriegel und 3-Punkt Kultivator und unsere Beratung.

Unser Messestand ist E86 und D1, gehen Sie auf die Webseite von den Borgeby Feldtagen, und Sie finden unseren Stand neben den Demoflächen f. den ökologischen Landbau. Sowohl ökologische wie konventionelle Landwirte sind an unserem Stand recht herzlich willkommen!

https://www.borgebyfaltdagar.se/?p=1880&m=1415&lang=english&pt=30

Dieses Jahr haben die Feldtage das Hauptthema angepasste Bodenbearbeitung, angepasst an die örtlichen lokalen Bedingungen der Höfe.

Sie finden uns in einem Zelt mit ökologischen Kontrollorganisationen, HS Certifiering, KIWA,  KRAV, dem Verband f. d. ökolog. Landwirte (Ekolologiska Lantbrukarna) und der HIR Ökoberatung in Skåne. Wir sprechen Schwedisch, Deutsch, Polnisch, Englisch, Russisch

 

Deutsch http://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik

Englisch http://www.treffler.net/en/products/agricultural-machinery

Flaming tecnology/ Abflammtechnik http://www.abflammtechnik.de/docs/dwnld_01.php

 

Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer

Eko – Fältdag på Voxtorpsgården tisdag 13 juni 9.30 – 14.30

Ekodag på Voxtorpsgården

13 juni 2017

9.30-14.30

Dagen riktar sig till lantbrukare, både ekologiska/ KRAV-ansluta och konventionella.

Syftet med dagen är att nätverka, sprida kunskap kring ekologisk odling och ny teknik samt uppmärksamma föreningen Ekologiska Lantbrukarna.

Det finns en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel och denna dag ska vi förmedla kunskap och erfarenheter för att stärka den ekologiska marknaden.

Fokus kommer att ligga på odlings idéer, odlingsmöjligheter och ogrässtrategier.

Program:

9.30-10.00 Förmiddagsfika på Voxtorpsgården

10.00-12.30 Fältvandling med Herman Leggedör och Per Modig

Visning och provkörning av ny odlingsteknik bland annat System Cameleon, radrensare, ogräsharv och tistelskärare.

Ca 12.30 – 13.30 Lunch och lantbrukarmingel.

Denna dag kommer det att finnas lantbrukare från flera olika produktionsgrenar på plats.

13.30- 14.30 Föreläsning av Per Modig

Per Modig är KRAV-lantbrukare från gården Fagraslätt i Skåne (www.fagraslatt.se)

Odlar matbönor, linser,lök, morötter, potatis, rödklöverfrö och foderväxter på 50 ha. Samarbetar även med sin bror så tillsammans omfattar gårdarna 160 ha.

Per kommer att prata om hur man hanterar känsliga grödor och det tillhörande ogräset samt hur man ser odlingen ur ett längre och hållbart perspektiv.

Per Modig och Herman Leggedör kommer att samverka och komplettera varandra under dagen.

Dagen anordnas och finansieras av: Länsstyrelsen i Kalmar, Landsbygdsprogrammet, Ekologiska Lantbrukarna och Agri -kultur i Småland.

Kostnad: 100 kr /person och då ingår förmiddagsfika, lunch och kaffe med kaka.

Meddela specialkost.

Föranmälan innan den 7/6 till Karin Lundqvist 070-3305549 eller

Axel Cedergren 073-3644499

Direktlänk till Ekologiska Lantbrukarna

http://ekolantbruk.se/?p=134030&e=149423

vägbeskrivning

http://www.voxtorpsgarden.se/index.php/home

https://kartor.eniro.se/?c=56.537813,16.132565&z=15&q=%22voxtorp%20411%22;geo

Välkommen!

 

Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer

Vi möts på Borgeby Fältdagar

Årets tema har fokus på jordbearbetning och etablering. Smart jordbearbetning utifrån förutsättningarna på varje enskild gård helt enkelt. Det är det som vi kallar Smart tillage.

Vi möts på Borgeby Fältdagar monter E86 och D1

https://www.borgebyfaltdagar.se/?p=1773&m=1414&lang=svenska&pt=30

Öppettider 2017:

onsdag 28 juni kl. 9:00-18:00
torsdag 29 juni kl. 9:00-17:00.

Vi, min fru och jag, Beate och Hermann Leggedör, från Agri-kultur i Småland AB presenterar Treffler Precisions Ogräsharv och Precisions 3 Punkt Kultivator och vår rådgivning.

Ni hittar oss i ett tält med bland annat Kiwa, HS certifiering, HIR Skåne Eko, SLU, KRAV, Ekologiska Lantbrukarna, Ensy AB. Bredvid demoodlingarna för ekologisk odling.

Både ekologiska och konventionella lantbrukare är hjärtligt välkomna!

A – gödslingsstrategi med organiska och KRAV godkända gödselmedel

B – Ekologisk odling, sorter, sortblandningar, görngödslingsgrödor

Välkommen!

Vi talar svenska, tyska, polska, engelska, ryska.

Willkommen! für deutsche Gäste und aus anderen Ländern. Wir, meine Frau und ich, Beate und Hermann Leggedör, präsentieren Treffler Präzisions Unkrautstriegel und 3-Punkt Kultivator und unsere Beratung.

Unser Messestand ist E86 und D1, gehen Sie auf die Webseite von den Borgeby Feldtagen, und Sie finden unseren Stand neben den Demoflächen f. den ökologischen Landbau. Sowohl ökologische wie konventionelle Landwirte sind an unserem Stand recht herzlich willkommen!

https://www.borgebyfaltdagar.se/?p=1880&m=1415&lang=english&pt=30

Dieses Jahr haben die Feldtage das Hauptthema angepasste Bodenbearbeitung, angepasst an die örtlichen lokalen Bedingungen der Höfe.

Sie finden uns in einem Zelt mit ökologischen Kontrollorganisationen, HS Certifiering, KIWA,  KRAV, dem Verband f. d. ökolog. Landwirte (Ekolologiska Lantbrukarna) und der HIR Ökoberatung in Skåne. Wir sprechen Schwedisch, Deutsch, Polnisch, Englisch, Russisch

 

Deutsch http://www.treffler.net/de/produkte/agrartechnik

Englisch http://www.treffler.net/en/products/agricultural-machinery

Flaming tecnology/ Abflammtechnik http://www.abflammtechnik.de/docs/dwnld_01.php

 

Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer

Vallbrott mekanisk med olika redskap

Följande film visar tydlig hur olika jordbearbetningsredskap klarar vallbrott. https://www.youtube.com/watch?v=McZU2lTYfyI

God Jul & Gott Nytt År! önskar Agri-kultur i Småland AB

Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer

Kurser p.g. “Eko-Diko/nötköttproduktion” + “Lantbrukskurs i Arby – ekolantbruk i praktiken”

Kurs

Hitta förbättringar och Dina möjligheter i ekologisk diko-/nötköttsproduktion!  

Målgrupp: Ekologiska gårdar, intresserade konventionella och i omläggning befintliga gårdar, även från andra län

Tid: onsdag, 26/10/2016, kl. 9.30 – 15.00

Ort: Ingebo Hagar, Ingebo 107, 598 91 Vimmerby, ca 5 km söder om rondellen mot Målilla,

http://ingebohagar.com/index.html

Efter en lyckad kurs i Påskallavik genomförs vi nu en i norra länet, även deltagare från andra län är välkomna.

Medverkande: ekonom Pernilla Salevid, LRF Konsult, tillsammans med ekorådgivare Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland

Fokus: ekonomi i ekologisk diko/nötproduktion; villkor i ekologisk produktion; foder-/växtodling. Vi vill visa möjligheterna i en omläggning till ekologisk produktion med lösningar för djurhållning, foder, odlings-/gödslings-/ogrässtrategi.

Anmälan/info/önskemål: gärna snart, men senast 21/10/2016 till Hermann 0707-912374, hermann@agri-kultur.se

Välkommen!

Pernilla Salevid och Hermann Leggedör

Medfinansierat av Svenska staten och EU, deltagarna betalar mat/fika

Motiv kor med horn

Kurs

Lantbrukskurs – Arby Södermöre  

Tid: tisdag 22/11/  9.30 – onsdag, 23/11/2016, 15.00

Ort: 388 94 Arby, Södermöre, 2 mil söder om Kalmar

Målgrupp: Ekologiska gårdar, intresserade konventionella och i omläggning befintliga gårdar, även från andra län

 • Vi vill titta på verkligheten hos ekologiska gårdar: växtodling, djurhållning
 • Teoripass varvat med besök hos 3 gårdar i trakten, som ligger nära varandra med olika inriktningar

Voxtorpsgården, KRAV grisar, växt- och foderodling

Solmarka Gård, KRAV växtodling, grönsaker, potatis, höns, mjölk/nöt

AK-Husdjur, KRAV mjölkbesättning, växt-/foderodling

 • Växtföljd, ogräs-/odlings-/gödslingsstrategi, kombination av maskinteknik, tidpunkter, växtbiologi
 • Vallodling, mellangrödor, fixera kväve och hålla koll på ogräs
 • Jordbearbetnings-, ogräsmaskiner
 • Ekologiskt lantbruk

Fokus: Växtodling, utbyte av erfarenheter

Medverkande: Gunnar Danielsson, Olssons Frö, Hans von Essen, Beras, Hermann Leggedör, ekorådgivare, Agri-kultur; ändringar kan förekomma

Anmälan/info/önskemål: gärna tidigt, men senast 10/11/2016 till Hermann 0707-912374, hermann@agri-kultur.se

Välkommen!

Medfinansierat av Svenska staten och EU, deltagarna betalar mat/fika

Agri-kultur i Småland Arby

 

Publicerat i Agri-Kultur | Taggat , , , , | Stängt för kommentarer

Kurser om ekologisk mjölk- och diko-/nötköttproduktion på gång i Kalmar Län

Kursen Måndag den 4 april 2016

Hitta förbättringar och Dina möjligheter i ekologisk diko-/nötköttsproduktion!  

Anmälan: gärna omgående, dock senast 31/3 till Hermann Leggedör, 0707-912374, hermann@agri-kultur.se, antal personer, namn, matönskemål, särskilda frågor?

Målgrupp: Ekologiska gårdar, intresserade konventionella och i omläggning befintliga gårdar

Medverkande: ekonom Pernilla Salevid, LRF Konsult  tillsammans med Hermann Leggedör, ekorådgivare

Fokus: ekonomi i ekologisk diko/nötproduktion; villkor i ekologisk produktion; foder-/växtodling

Vi vill visa möjligheterna i en omläggning till ekologisk produktion med lösningar för djurhållning, foder, odlings-/gödslings-/ogrässtrategi

Välkommen!

Pernilla Salevid och Hermann Leggedör

Kontakt Pernilla Salevid:

070 – 600 82 53

Motiv kor med horn Hermann Leggedör

 

 

Vi planerar tillsammans kursaktiviteter i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar Län, Sten Sundås. Medverkande i kursen för ekologisk mjölkproduktion är Thomas Jerneng, produktionsrådgivare för Växa och i kursen om ekologisk diko-/nötköttsproduktion ekonom Pernilla Salevid, LRF Konsult vid båda tillfällen tillsammans med Hermann Leggedör, ekorådgivare.

Kursen är öppen för befintliga ekologiska, blivande och intresserade lantbrukare. Ett deltagande från ett annat län fungerar också.

1. Tisdag 2/2/2016, Hitta förbättringar i Din produktion med ekologiska mjölkkor! Barkestorp, Smedby väster om Kalmar, 9.30-15.00 –> sista anmälningsdag 30/1-2016

–> om kursen inte blir av nu, flyttas kursdagen framåt i tiden –> vi håller på med ny tid

2. Måndag 4/4/2016, Hitta Dina möjligheter i ekologisk diko-/nötköttsproduktion! Påskallavik, norr om Mönsterås, 9.30-15.00

Anmälningstiden gäller i första hand för den första kursen tisdag, 2/2/2016 och ekologisk mjölkproduktion. Vill du anmäla dig redan nu för den andra kursen måndag, 4/4/2016 angående ekologisk diko-, nötköttsproduktion går det väldigt bra. Lämna kontaktadress, (mobil-)telefon, e-post, antal personer med för- och efternamn och info om särskilda matkrav till hermann@agri-kultur.se.

Kursaktiviteten är ett samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar Län och finansieras av EU och Svenska Staten

 

 

Undrar du någonting  – ring, skicka SMS eller e-post.

Välkommen med Din anmälan!

 

Hermann Leggedör

Publicerat i Agri-Kultur | Stängt för kommentarer